Niedziela 29 maja 2022r. 
REKLAMA

Aby nie powtórzyły się Ostrowice

Data publikacji: 2018-11-29 14:45
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:26
Aby nie powtórzyły się Ostrowice
Od lewej: Wojewoda Tomasz Hinc oraz Bogusław Staszewski, prezes RIO w Szczecinie, opowiadali o finansach w gminach naszego województwa.  

Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie możemy przeczytać zestawienie obrazujące sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w naszym regionie. Zostało przygotowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Upowszechnienie tych danych - i opracowanie ich w przystępny sposób - ma sprawić, że unikniemy takich sytuacji jak bankructwo gminy Ostrowice.

- W naszym województwie doszło do sytuacji wyjątkowej, czyli do zniesienia gminy - przypomniał wojewoda Tomasz Hinc. - Od 1 stycznia przyszłego roku nie będzie na mapie gminy Ostrowice. I to jest konsekwencja szeregu lat zaniechań władz tej gminy. Mamy nadzieję, że już do takiej sytuacji nie dojdzie. Razem z prezesem RIO podpisaliśmy porozumienie dotyczące współpracy w obszarze informowania mieszkańców naszego województwa oraz władz samorządowych o aktualnym stanie finansów jednostek samorządu terytorialnego. Ważne: jest możliwe porównanie finansów poszczególnych gmin czy powiatów w relacji do innych jednostek samorządowych tego samego typu. Rokrocznie w kwietniu roku następnegobędziemy publikować na stronie ZUW informację finansową, obejmującą konglomerat sześciu wskaźników, przygotowaną przez RIO. Chcielibyśmy wspólnie zadbać o kulturę finansową w naszym województwie.

Bogusław Staszewski, prezes RIO w Szczecinie, stwierdził, że ta informacja to rodzaj bilansu otwarcia - po tym, jak opadły emocje po wyborach samorządowych i nowi włodarze zabierają się do rządzenia. Potwierdził, że ta informacja służy temu, aby nie powtórzyła się sytuacja taka jak ta z Ostrowicami.

- Ogólna sytuacja w województwie nie jest zła - dodawał.

Zbadane jednostki zostały podzielone na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu i województwo zachodniopomorskie. Wskaźniki, które ukazują ich sytuację finansową, to: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów, relacja zobowiązań do dochodów, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążanie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, poziom bezrobocia.

- Zakładam, że te rokrocznie publikowane zestawienia w sposób prosty i przejrzysty pokażą nam wszystkim aktualną sytuację i zobrazują zmiany - dodawał Hinc.

Jakie gminy mają kłopoty?

- Rewal jest dobrym przykładem - mówił Hinc. - Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem to zero procent. Gmina jest bardzo bogata a nie mogła inwestować, co więcej - musiała zaciągać pożyczkę ze Skarbu Państwa, żeby normalnie funkcjonować. To paradoks. Właśnie takie sytuacje zainspirowały nas, żeby zrobić zestawienie proste, jasne i przejrzyste w dziedzinie, która oczywiście prosta nie jest.

Inne gminy, które są w kiepskiej sytuacji i dla których trzeba opracować plan naprawczy, to: Recz, Biały Bór, gmina wiejska Białogard, gmina Kamień Pomorski, gmin Brojce, Rąbino i Grzmiąca. ©℗

(as)

Na zdjęciu od lewej: Wojewoda Tomasz Hinc oraz Bogusław Staszewski, prezes RIO w Szczecinie, opowiadali o finansach w gminach naszego województwa.

Fot. Piotr Pieleszek

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Magda
2018-11-30 11:04:45
Dobra inicjatywa. Brawo panie Hinc.
Pytanie
2018-11-29 15:04:41
A co z Bielicami w powiecie pyrzyckim?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA