Piątek 27 stycznia 2023r. 
REKLAMA

Szansa dla przyszłych inżynierów

Data publikacji: 2018-01-05 15:17
Ostatnia aktualizacja: 2019-08-25 18:46
Szansa dla przyszłych inżynierów
 

Porozumienie o współpracy zawarły w piątek pomiędzy sobą Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie. Daje ono możliwość korzystania przez uczniów Technikum Zawodowego nr 1 z wykładów otwartych, konferencji oraz ćwiczeń i laboratoriów uczelni.

Klasy ZSB kształcące w siedmiu zawodach zostały objęte patronatem przez dwa wydziały ZUT. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT podejmie w ramach umowy współpracę z klasami: technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Natomiast Wydział Budownictwa i Architektury ZUT opiekę nad klasami: technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik budowy dróg, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej.

- Współpraca szkoły z uczelnią wyższą niesie ogromne korzyści dla naszych uczniów, do których zaliczyć należy możliwość zdobywania przez młodzież wiedzy praktycznej w warunkach uczelnianych, możliwość nabycia tzw. miękkich umiejętności.  To także większa mobilność naszych absolwentów na rynku pracy - powiedziała Agnieszka Jaksim, p.o. dyr. Zespołu Szkół Budowlanych - Technikum Zawodowego nr 1 w Szczecinie.

Dla uczelni zaś, co podkreślał rektor ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. ZUT, porozumienie to stwarza możliwość rekrutacji kandydatów z grona najzdolniejszych absolwentów. Rektor dodał, iż warto wybierać kształcenie na ZUT, gdyż ta uczelnia kształci poszukiwanych specjalistów i swym absolwentom daje duże możliwości odniesienia sukcesu na rynku pracy. Rektor i dyrektor wyrazili nadzieję, że podpisane porozumienie przyniesie obopólne korzyści. Udział w zajęciach na uczelni da szansę rozwoju indywidualnych zainteresowań i pasji uczniów.

- Mam nadzieję, że ta współpraca spowoduje wzrost zainteresowania nauką u naszych uczniów oraz pokaże im możliwości poszerzenia swojej wiedzy. Będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych metodą laboratoryjną oraz wykonywania doświadczeń i eksperymentów pod nadzorem wykwalifikowanej kadry naukowej - podkreśliła dyrektor A. Jaksim. - Różnorodność form współpracy: wykłady, zajęcia otwarte dla zainteresowanych, lekcje przedmiotowe ze specjalistą, wyjazdy w teren, ćwiczenia, laboratoria i fakultety akademickie dadzą możliwość zapoznania się z pracą naukowców oraz przyczynią się do poznania oferty uczelni, a w perspektywie pomogą w dokonaniu wyboru dalszej drogi kształcenia.

Szczeciński ZSB to szkoła o wysokim poziomie kształcenia. Spora grupa jej absolwentów rokrocznie podejmuje studia na ZUT. Podpisana w piątek umowa o współpracy umożliwi uczniom już na etapie szkoły średniej udział w wykładach, konferencjach, ćwiczeniach i laboratoriach oraz poznanie wybranych pracowni badawczo-dydaktycznych ZUT. To kolejna płaszczyzna współpracy ZSB z otoczeniem, gdyż od lat szkoła ta współpracuje z lokalnymi pracodawcami oraz krajowymi firmami producenckimi.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli również dziekan WBiA dr hab. inż. Maria Kaszyńska prof. nadzw. i dziekan WKŚiR dr hab. inż. Edward Meller prof.nadzw oraz pracownicy ZUT, nauczyciele i uczniowie ZSB.

Elżbieta KUBERA

Fot. Dariusz GORAJSKI

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA