czwartek, 03 grudnia 2020r.

Siła tradycji i nowoczesność

Data publikacji: 2016-04-01 14:21
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-23 18:49
Siła tradycji i nowoczesność
 

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Stefanem Domkiem, dziekanem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

– Za nazwą wydziału kryje się bardzo długa historia.

– Należymy do najstarszych wydziałów na uczelni, co wyraża się m.in. imponującą liczbą absolwentów rozsianych po całym kraju i świecie; to oni swoimi osiągnięciami zawodowymi na różnych stanowiskach świadczą, że w Szczecinie kształcimy na wysokim poziomie. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Podczas ostatniej oceny wszystkich uczelni w Polsce prowadzonej przez MNiSW uzyskaliśmy kategorię naukową „A”. Rok wcześniej Państwowa Komisja Akredytacyjna wyróżniła nasz wydział w dwóch kategoriach: strategia rozwoju i zasoby materialne, finansowe i kadrowe. Na takie atuty pracuje się latami. Jeśli powołujemy się na tradycję, to nie tylko z racji upływu czasu, ale przede wszystkim solidnej pracy naukowej, bo to ona tworzy postęp.

– W strategii rozwoju, która zasłużyła na wyróżnienie ważne miejsce zajmują nie tylko badania, ale system kształcenia studentów.

– Prowadzimy studia w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów techniki. Rozwój cywilizacji w XX wieku opierał się na prądzie elektrycznym, a wiek XXI to totalne wykorzystanie w technice, medycynie i życiu codziennym wiedzy związanej z elektrycznością, elektroniką i informatyką. Te dyscypliny stanowią trzon naszego wydziału, a każdy z prowadzonych przez nas kierunków opiera się na solidnym zapleczu naukowym. Podstawą jest oczywiście kadra, bo to dzięki niej należymy do najlepszych wydziałów w Polsce, wyprzedzając we wspomnianej ocenie MNiSW m.in. podobne wydziały tak znanych Politechnik, jak: Poznańska, Śląska, Rzeszowska, Gdańska i Świętokrzyska. W procesie naukowo-dydaktycznym wykorzystujemy nowocześnie wyposażone laboratoria. Mamy bardzo dobre kontakty z otoczeniem gospodarczym w kraju i w naszym regionie. Udział w różnych projektach europejskich oraz liczne umowy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi poszerzają pole działania naukowców oraz studentów, którzy w ramach programu Erasmus+ część studiów odbywają w takich krajach, jak: Dania, Niemcy, Czechy, Hiszpania oraz Włochy.

– Tradycyjnym kierunkiem studiów jest oczywiście elektrotechnika.

– Obejmuje on szeroki profil zagadnień związanych z produkcją, przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Tylko w tym sensie można mówić o tradycji. Na tych polach dokonuje się bowiem ogromny postęp, w którym bierzemy czynny udział. W ostatnich latach notujemy rozwój odnawialnych źródeł energii. W naszym regionie istnieją duże zakłady produkcji podzespołów elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaiki. Nasi absolwenci doskonale odnajdują się w firmach o tym profilu. To tylko jeden z nowych obszarów zainteresowań elektrotechniki. Przedmiotem badań oraz kształcenia studentów są m.in. nowe technologie napędów i źródeł prądu stałego oraz tzw. inteligentne sieci energetyczne i nowatorskie technologie osprzętu elektrycznego. Wobec świata nie mamy kompleksów.

– Młodzież o zacięciu inżynierskim ma również inne możliwości ukierunkowania zainteresowań.

– Automatyka i robotyka to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów przez maturzystów w całej Polsce. Obejmuje zagadnienia związane z metodami komputerowego sterowania procesami technologicznymi, maszynami przemysłowymi, urządzeniami powszechnego użytku, sprzętem medycznym, autonomicznymi pojazdami. Studenci poznają najnowsze algorytmy zapobiegania awariom urządzeń oraz optymalizacji kosztów produkcji m.in. poprzez zdalne monitorowanie i nadzór nad procesem wytwarzania. Jeśli mówimy, że nasi studenci uczą się programować wszystkie najbardziej popularne na świecie systemy automatyki komputerowej i robotyki, to nie ma w tym żadnej przesady.

– Prąd elektryczny cały czas wkracza w nowe obszary.

– Parę lat temu utworzyliśmy kierunek teleinformatyka, m.in. z uwagi na burzliwie rozwijającą się dziedzinę urządzeń i technologii mobilnych oraz sieciowych. Nasi studenci mogą doskonalić się w zakresie najnowszych rozwiązań szeroko rozumianej inżynierii mikrokomputerowej mającej zastosowanie we wszelkich urządzeniach począwszy od smartfonów, przez komputery samochodowe po tomografy medyczne. Rozwojowi studentów służy też praca w 11 kołach naukowych. Tam młodzież odnosi pierwsze własne, oryginalne sukcesy. Może też zdobywać certyfikaty największych firm światowych, ponieważ wydział, jako jeden z nielicznych w Polsce, uczestniczy w autoryzowanych przez te firmy formach kształcenia: LabView Academy, Siemens Academy, SamsungLabo, INTELligent teaching, B&R certificate system. – Inżynierowie z takim doświadczeniem są zapewne poszukiwani. – Nie wątpię, że ukończenie studiów na Wydziale Elektrycznym ZUT stwarza bardzo duże możliwości zdobycia interesującego zawodu i ciekawej dobrze płatnej pracy.

– Dziękuję za rozmowę.

Grzegorz DOWLASZ

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ