Niedziela 23 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Koniec ze "Studiami dla wybitnych"

Data publikacji: 2016-03-25 16:02
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-23 18:49
Koniec ze "Studiami dla wybitnych"
 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło  decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia programu „Studia dla wybitnych” w dotychczasowej formule. Ten projekt miał zapewnić szczególnie uzdolnionym studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie.

Nowe władze uznały go za "nieefektywny pod względem finansowym oraz wykazujący duże ryzyko zwiększenia drenażu elit intelektualnych kraju". Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenia  również, że obecny kształt programu „Studia dla wybitnych” obarczony jest nieusuwalnymi wadami. Ponadto zdaniem władz działania w ramach „Studia dla wybitnych” pokrywałyby się częściowo z koncepcją wydatkowania środków  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, co doprowadziłoby do nieefektywnego wykorzystania środków finansowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Rozwoju, jak informuje, prowadzi zaawansowane prace dotyczące kompleksowego systemu wsparcia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego obejmującego: realizację działań, które umożliwią studentom z Polski podjęcie studiów za granicą. I dalej: "Dzięki wypracowanym, specjalnym instrumentom finansowym studenci, jak również inne osoby chcące podnieść swoje kompetencje, będą mogły odbyć szkolenia, kursy oraz studia w wysokiej jakości ośrodkach zagranicznych (działania finansowane z  IV osi  Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  Programu Operacyjnego  Wiedza, Edukacja, Rozwój). Realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców.

Realizację międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym".

(as)

Fot. Robert STACHNIK

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA