Środa, 04 października 2023 r. 
15 szczecin
REKLAMA

Politechnika Koszalińska uruchamia nowy kierunek

Data publikacji: 07 czerwca 2023 r. 09:03
Ostatnia aktualizacja: 07 czerwca 2023 r. 09:03
Politechnika Koszalińska uruchamia nowy kierunek
Nowy kierunek na Politechnice Koszalińskiej to propozycja dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami związanymi z jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym produkowanej żywności. Fot. Politechnika Koszalińska  

Jakość i bezpieczeństwo żywności – nowy kierunek studiów inżynierskich uruchomi w najbliższym roku akademickim Politechnika Koszalińska. To oferta dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami związanymi z jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym produkowanej żywności.

Rekrutacja rozpocznie się już w czerwcu. Będzie to drugi – po technologii żywności i żywieniu człowieka – kierunek umożliwiający zdobycie wiedzy na temat żywności i jej jakości.

Jak przewiduje uczelnia: „Nowy kierunek zainteresuje z pewnością osoby, które chcą zawodową przyszłość związać z branżą zajmującą się szeroko pojętą organizacją i nadzorem produkcji oraz przechowywaniem żywności. Studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności odbywać się będą na I stopniu kształcenia, w trybach: stacjonarnym (7 semestrów) i niestacjonarnym (8 semestrów). Kierunek będzie miał profil praktyczny, a więc połączy tradycyjną wiedzę zdobywaną podczas studiów z praktyką zawodową przygotowującą do podjęcia atrakcyjnej pracy. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu nauk: o żywności, o zdrowiu, przyrodniczo-technicznych i biologicznych niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w żywności, związanych z zapewnieniem jej jakości i bezpieczeństwa oraz wpływem na zdrowie człowieka. Pozna procesy dotyczące produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zagrożenia powstające w trakcie pozyskiwania i przetwarzania surowców, a także zasady utrwalania, pakowania, znakowania, przechowywania i wprowadzania żywności do obrotu. Pozna też regulacje prawne w zakresie prowadzenia działalności związanej z produkcją oraz bezpieczeństwem żywności, z uwzględnieniem zakresu prac krajowych oraz europejskich organów urzędowej kontroli jakości, systemów ostrzegawczych, a także certyfikacji żywności i akredytacji laboratoriów”.

Pomysł uruchomienia nowego kierunku wynika przede wszystkim z sygnalizowanego przez pracodawców z branży spożywczej i gastronomicznej braku specjalistów posiadających kompetencje umożliwiające pracę w zespołach do spraw bezpieczeństwa i jakości w przetwórstwie żywności, gastronomii, jak również w organach urzędowej kontroli. Chodzi o osoby, które mają wiedzę z zakresu obowiązkowych i dobrowolnych systemów jakości i bezpieczeństwa żywności oraz potrafią w tym zakresie samodzielnie opracować dokumentację systemową, dobrać metody monitorowania procesu i kontroli żywności oraz przeprowadzić audyt zgodności działań, ustalonych procedurami systemowymi.

Z opinii pracodawców wynika, że na rynku pracy w całej Polsce brakuje pracowników posiadających wyspecjalizowane kompetencje menedżerskie ukierunkowane na jakość i bezpieczeństwo żywności oraz pracowników na stanowiska związane z analityką laboratoryjną, m.in.: laborant biochemiczny, technik analityk, biochemik, toksykolog, laborant mikrobiologiczny. Deficyt ten najbardziej odczuwalny jest w zakładach przetwórstwa mięsa i ryb, które dominują w regionie Pomorza Zachodniego i Środkowego.

Za utworzeniem nowego kierunku przemawiają też potrzeby szkolnictwa średniego (brak ciągłości ścieżki edukacyjnej dla młodzieży po wybranych profilach kształcenia średniego, m.in. biologiczno-chemicznego, hotelarsko-gastronomicznego, a także techniczno-laboratoryjnego).

Jakość i bezpieczeństwo żywności to niejedyna nowość w ofercie studiów na Politechnice Koszalińskiej. W roku akademickim 2023/2024 uczelnia rozpocznie też kształcenie na kierunku elektroenergetyka, studia II stopnia. Absolwenci tego kierunku – po spełnieniu dodatkowych wymogów – będą mogli ubiegać się o pełne uprawnienia budowlane elektryczne do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi.

W sumie Politechnika Koszalińska kształcić będzie na 28 kierunkach studiów I stopnia oraz 18 kierunkach studiów II stopnia (kierunki techniczne, przyrodniczo-techniczne, ekonomiczne, humanistyczne i artystyczne).

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA