Środa, 04 października 2023 r. 
14 szczecin
REKLAMA

TSUE: reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo Unii

Data publikacji: 05 czerwca 2023 r. 16:27
Ostatnia aktualizacja: 08 czerwca 2023 r. 08:49
TSUE: reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo Unii
Fot. PAP/EPA/JULIEN WARNAND  

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogłoszonym w poniedziałek wyroku uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo UE. TSUE tym samy uwzględnił skargę Komisji Europejskiej wniesioną w kwietniu 2021 r.

KE zarzucała Polsce, że nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw z 2019 roku naruszają prawo UE.

W ogłoszonym wyroku Trybunał podkreślił, że kontrola przestrzegania przez państwo członkowskie wartości i zasad takich jak państwo prawne, skuteczna ochrona sądowa i niezależność sądownictwa należy w pełni do kompetencji Trybunału.

"Przy wykonywaniu swojej kompetencji w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskie mają bowiem obowiązek dotrzymywać zobowiązań, wynikających dla nich z prawa Unii. Są zatem obowiązane nie dopuścić do pogorszenia, z punktu widzenia wartości państwa prawnego, swojego ustawodawstwa w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości poprzez powstrzymanie się od przyjmowania przepisów, które mogłyby naruszać niezawisłość sędziowską" - orzekł TSUE.

Potwierdził też swoją wcześniejszą ocenę, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogu niezawisłości i bezstronności.

Wyciągnął z tego wniosek, że "sama perspektywa narażenia sędziów, którzy mają stosować prawo Unii, na ryzyko, że taki organ będzie mógł orzekać w kwestiach dotyczących ich statusu i pełnienia przez nich urzędu, w szczególności poprzez zezwalanie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej lub jego zatrzymanie lub poprzez wydawanie orzeczeń, dotyczących istotnych aspektów z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego lub przejścia w stan spoczynku, które mają zastosowanie do sędziów, może godzić w ich niezawisłość".

Trybunał uznał, że "z uwagi na szeroki i nieprecyzyjny charakter zakwestionowanych przez Komisję (nowelizacji) przepisów (...), mogą one podlegać wykładni, pozwalającej wykorzystać system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz przewidziane w tym systemie kary w celu uniemożliwienia sądom krajowym przeprowadzania oceny, czy sąd lub sędzia spełnia wynikające z prawa Unii wymogi związane ze skuteczną ochroną sądową, w razie potrzeby także w drodze wystąpienia do Trybunału w trybie prejudycjalnym".

Zdaniem TSUE uchwalone przez polskiego ustawodawcę przepisy "są niezgodne z gwarancjami dostępu do niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego uprzednio na mocy ustawy; gwarancje te oznaczają bowiem, że w niektórych okolicznościach sądy krajowe są zobowiązane zbadać, czy one same lub wchodzący w ich skład sędziowie albo też inni sędziowie lub sądy spełniają wymogi przewidziane w prawie Unii".

Trybunał orzekł również, że powierzenie "pojedynczemu i jedynemu organowi krajowemu (Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego) właściwości do weryfikacji poszanowania zasadniczych wymogów, dotyczących skutecznej ochrony sądowej, narusza prawo Unii".

Jak wskazał, spełnienie tych wymogów należy zapewnić "w sposób przekrojowy we wszystkich materialnoprawnych dziedzinach stosowania prawa Unii oraz przed wszystkimi sądami krajowymi, rozpatrującymi sprawy z zakresu tych dziedzin; tymczasem monopolistyczna kontrola (...) może przyczynić się do jeszcze większego osłabienia prawa podstawowego do skutecznej ochrony sądowej, które jest zapisane w prawie Unii".

Wreszcie, w ocenie Trybunału, przepisy krajowe, zobowiązujące sędziów do złożenia pisemnego oświadczenia, wskazującego na ich członkostwo w zrzeszeniu, działalność w fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej lub członkostwo w partii politycznej, i przewidujące udostępnienie tych informacji w postaci elektronicznej, "naruszają prawa podstawowe sędziów do ochrony danych osobistych i do poszanowania życia prywatnego".

Zdaniem TSUE udostępnienie w postaci elektronicznej danych dotyczących byłego członkostwa w partii politycznej nie jest odpowiednie do osiągnięcia deklarowanego celu, jakim jest pogłębienie bezstronności sędziów. Natomiast dane odnoszące się do członkostwa sędziów w zrzeszeniach lub ich działalności w fundacjach, nieprowadzących działalności gospodarczej, mogą ujawniać poglądy polityczne lub przekonania religijne lub światopoglądowe sędziów.

"Ich udostępnienie w postaci elektronicznej mogłoby umożliwić swobodny dostęp do wspomnianych danych również osobom, które ze względów niezwiązanych z deklarowanym celem interesu ogólnego dążą do uzyskania informacji o osobistej sytuacji sędziego. Ze względu na szczególny kontekst przepisów, wprowadzonych ustawą zmieniającą takie udostępnienie w postaci elektronicznej, może narażać sędziów na ryzyko niezasłużonej stygmatyzacji, wpływając w nieuzasadniony sposób na ich postrzeganie zarówno przez jednostki, jak i przez ogół społeczeństwa" - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

15 lipca ub. r. weszła w życie zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

13 stycznia br. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o SN. Zgodnie z nią m.in. sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.(PAP)

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

1,2,3
2023-06-08 08:47:32
Ty "pisuar" nie otwieraj się za bardzo , bo ci w miskę naleją i trzeba będzie dezynfekować !
Antypisuar
2023-06-07 19:39:13
Ale tu cuchnie trolami pisowskimi. Pamietajcie, ze im placa za wpis pieniedzmi z waszych podatkow.
FIGO
2023-06-07 19:21:16
Podobno sądownictwo krajowe jest poza traktatowym zakresie . Po jakiego wuja tłumaczyć co i jak . Zamykać do pierdla donosicieli i tych co podpisują rezolucje . I tak kasy nie ma i tak . Świnie w klatce , to jak facet w krawacie , jakoś mniej awanturujący jest. Przyjadą z UE na negocjacje , to ich też do klatki . I zobaczymy , czy przyjadą czołgiem po nich !Tylko z mocnym się liczą ! Miękkich się depcze po szyi, aż sok puści ! Kto tego nie wie , to ciota ! Europa , Europą , ale porządek jes!
do trola od "do"
2023-06-07 18:39:29
To ze tobie się wydaje że jesteś od kogoś mądrzejszy, to masz rację, wydaje ci się. No właśnie "zwłaszcza UMIEĆ to zrobić" - w pełni się z tym zgadzam, trzeba umieć żeby brać się za rządzenie. Jak widać pisiory nie umieją, dlatego taki syf jest w kraju, inflacja szaleje, gospodarka ciągnie na kredytach, wojna z Rosją wisi na włosku a nastroje ludzkie są na skraju wojny domowej. Nikt inny by nie umiał tak wszystkiego s********ć jak zrobił to pis. Ci to na prawdę "umio" rządzić
Oddamy
2023-06-07 16:37:29
Oddamy polskie lasy UE oni są za Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz , Adam Jarubas i głosowali aby tak było . Opozycja już dawno nas sprzedała i czeka na powrót do utraconej władzy w Polsce . Napisana praca Sachs , Lipton , Soros zostaje przekazana Balcerowiczowi , aby ten wprowadził jako swój plan nazwany przez niego Terapią Szokową i się zaczęło prywatyzacja zakładów pracy , upadek PGR i 800 tyś głodnych Polskich dzieci ,które mdlały idąc do szkoły ,pytając jedynie kiedy będzie obiad .
W państwach
2023-06-07 16:26:36
O ustroju demokratycznym władze pochodzą z wyborów demokratycznych, co do zasady powszechnych... W tym kontekście władza sędziów ma charakter antydemokratyczny. W wypadku tsue mamy do czynienia z politycznym sądem nie poddabym w zaden sposób kontroli wyborców.
Do do trola od "do"
2023-06-07 15:18:46
A Ty naucz się wreszcie myśleć i spróbuj wtedy zrozumieć, co chcą powiedzieć Ci mądrzejsi od Ciebie . Nie wystarczy chcieć coś powiedzieć, trzeba jeszcze mieć coś do powiedzenia , a zwłaszcza UMIEĆ to zrobić.
do trola od "do"
2023-06-07 14:20:08
Słuchaj no daruś, cieszymy się że dobrze pamiętasz co robiła kopaczowa, tusk i wszyscy inni z po ponad 8 lat temu. Widać że leki które dostajesz w psychiatryku, dobrze robią na pamięć. Szkoda tylko że nie pamiętasz ciut dalej, pierwszych nieudolnych rządów pisu, z kaczafim jako premierem, które były tak złe, ze aż zostały rozwiązane. Tym razem rządzą jeszcze gorzej, ale zabezpieczyli się na wszelkie sposoby przed oderwaniem od koryta
Do FIGO
2023-06-07 10:46:39
To nie Polakom ma być dobrze , a tym elytom , obywatel się dla nich nie liczy jako podmiot , jako przedmiot ma tylko na nich zagłosować , aby im się żyło lepiej sitwie tzn POlityczna branża zawsze się opłaca , bo nie liczą się żadne obietnice a tylko liczy się tylko dla nas kasa !
Do abc
2023-06-07 10:40:40
Tak nominant Jaruzelskiego legendował łobuzów w togach sędziowskich, którzy zajęli miejsce polskich sędziów sprzed 1939 r. i udawali, że też są polskimi sędziami.1990 r , w dalszym bowiem ciągu mają orzekać sędziowie, których orzeczenia i postawa budziły uzasadnione wątpliwości w powyższym okresie tznludzie powołani do wyrokowania w imieniu Rzeczpospolitej kradną, kłamią, lekceważą elementarne zasady moralne, etyczne i zwykłej uczciwości. Zarówno w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Do @trolowisko
2023-06-07 10:32:57
Już czas przestać się tłumaczyć , druga strona nie tłumaczy się z niczego i z tego czerpią swoją siłę jak i oręż do walki z tym RZĄDEM i POLAKAMI , mając nadzwyczajną kastę z doktryną neumanna i całą UE , która jest we władaniu niemieckim tzn wywołali dwie wojny i nic nie wskórali , teraz chcą rządzić światem , to niszczą kraje im nie przychylne , a tak było łatwiej za Deutschland, Deutschland über alles i do tego chcą wrócić , aby powrócił ten podnóżek . Czy nie tak ?
Na początku
2023-06-07 10:24:32
Na początku 2010 roku wicepremier i szef MSWiA Grzegorz Schetyna polecił działaczom młodzieżówki Platformy Obywatelskiej wpisywać na internetowych forach pozytywne komentarze o Platformie. Według instrukcji „Praca grupy miałaby polegać na dodawaniu na kilkunastu największych polskich portalach komentarzy życzliwych PO”. Działacze mieliby na to poświęcić około 30 minut dziennie, przy zachowaniu najwyższego stopnia dyskrecji.
Do trolowisko
2023-06-07 10:22:49
Natomiast w 2015 roku Ewa Kopacz na wyjazdowym posiedzeniu klubu Platformy Obywatelskiej w Jachrance przyznała, że partia zatrudniła osoby, którym będzie płacić za krytykę Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy w sieci. Zatrudniono 50 osób, ale docelowo miano tę liczbę zwiększyć do 100.
Do krótko
2023-06-07 10:20:49
PiSanie , że Polska wygrała jest tym , że sam nie wiesz co piszesz . POmyśl jak potrafisz , łamanie traktatów , rozpychanie się jest tym co od dzisiaj , ja będę decydował w twoim domu , co i jak będzie wyglądał twój sposób mieszkania i jak twoja rodzina będzie teraz żyła . Bo ja sobie takie prawo wymyśliłem to gdzie mieszkasz . Myśl ?
Do analityk
2023-06-07 10:11:30
POdzieliłeś się swoją marną wiedzą i domagasz aby ciebie przekonywać , po co . tzn powiem głuchemu aby przekazał niememu to co niewidomy zobaczy swoimi oczami ( nie poniżam i nie miałem takiego zamiaru, aby się naśmiewać z takich LUDZI mających te dolegliwości , jestem z nimi sercem i duszą bo są wartością ) , ty analityk jesteś samą podłością . POwstanie komisja do badania rosyjskich wpływów Lex anty-Putin w Polsce i co będziesz widzem aby oglądać osiągnięcia , tak czy nie ?
Do XYZ
2023-06-07 10:00:41
"Liberation" odkryli i napisali . Sędziowie TSUE, urzędnicy KE i politycy EPL dopuszczali się handlu wpływami .Francuski dziennik „Liberation” w serii artykułów z dziennikarskiego śledztwa ujawnił handel wpływami i inne nieuczciwe praktyki, których mieli dopuszczać się sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), urzędnicy Komisji Europejskiej (KE) oraz politycy Europejskiej Partii Ludowej (EPL).
Do Edek
2023-06-07 09:57:51
Jak napisałeś " polska " opozycja sprzedawczyki , nie chcą Polski Suwerennej , Niepodległej , Silnej , a jedynie czego chcą , to być podnóżkiem niemiec , rosji które będą decydować jaki kierunek ma być obrany tzn Tarcza Anty Rakietowa jaka miała powstać w Polsce za sprawą USA to nie , bo to się nie spodobało putinowi i on nie jest za tym itd . Jesienne wybory to być albo nie być . POmyśleć trzeba na kogo i kto ma być na kolejne 4 lata ?
TSUE
2023-06-07 09:50:13
Niemieckie łapy położone na UE , TSUE , Bruksele mają niszczyć Polskę , i nie ma tu miejsca na traktaty , bo są pomijane i rozpychanie się tych instytucji jest widoczne , przy wsparciu totalnej opozycji z " Polski " , nadzwyczajnej kasty z doktryną Neumanna . Jesienne wybory w Polsce to być Polską , czy Landem niemieckim , rosyjskim prywatnym ranczem Lenina . Odpowiedzieć sobie trzeba Czyja Będzie Polska takie pytanie zadał z mównicy sejmowej Jan Olszewski , obalony jego rząd 04 .06 . 92 !
@trolowisko
2023-06-07 08:27:14
Po pierwsze nie jestem pisowskim trolem, po drugie tsue nie udowodnił naruszenia niezależności, nie ma żadnego dowodu, tsue operował nie na dowodach ale na założeniach i poza traktatem, gdyby obywatel złożył skargę że jego wyrok został wydany z naruszeniem niezawisłości to dopiero tsue po udowodnieniu tego faktu mialby prawo zajmować się niezależnością ale nie może zajmować się tym co pozostaje wyłączną kompetencją państw... W Niemczech jest identycznie jak w Polsce.
1,2,3
2023-06-07 00:19:23
dojrzewa czerwona Kasta , oj dojrzewa ! . Będą piękne zbiory jesienią , oj będą !. Zrobimy soczek , zrobimy dżemik , marmeladę . Co nieco się może zamarynuje! No, a resztę .... robaki opier...lą !
abc
2023-06-06 13:50:32
Dla tego srue pajace w togach wybrani przez komunistow to sedziowie,ale ci mlodzi wyksztalceni i nominowani przez prezydenta to neosedziowie,Dziadek Strzebosz mowil ,ze te srodowisko sie samo oczysci,Teraz wiekszosc tych bandziorow otpoczywa na daczach pobierajac b,wysokie emerytury,Niejaki Iwulski agent WSi dalej ''orzeka '' w SN,Przez tchorzostwo prezydenta Dudy mamy ten bajzel/Przestraszyl sie tego dziadostwa z swiczkami i zawetowal ustawy/
trolowisko
2023-06-06 13:09:36
Do wszystkich troli pisowskich: to nie TSUE jest złe, bo ono jedynie broni zasad, na które Polska sie zgodziła podpisując traktaty. Nie zachowujcie się jak dziecko, obwiniające szkołę za to ze nie zdało do następnej klasy, kiedy nie zdało bo było najgorszym uczniem w klasie i w ogóle nie starało sie poprawić
@Tylko Polska
2023-06-06 08:23:52
To opuszczaj. Białoruś i Łukaszenka powitają Cię z otwartymi rękami.
weger
2023-06-06 08:22:38
Wszystkie kary powinien zapłacić Ziobro z własnej kieszeni, bo to on był odpowiedzialny za te pseudoreformy.
FIGO
2023-06-06 08:12:18
Jesienią PIS wygra wybory do Sejmu i zrezygnuje z wyborów do PE kandydatów z Polski . Pytam się , gdzie Wy komuchy i sprzedawczyki , będziecie mieli " zasilenie " na te swoje durne ideologie ? Rządziliście 40 lat pod moskiewską nutę i nic nam to Polakom nie dało, a teraz chcecie na siłę wciskać jakieś komunistyczne TSUE co wyroki ustala na polowaniach i na zamkach przy kielichu ( jak kiedyś w Moskwie ) .Polska może być w UE , ale nie musi mieć zdrajców !
Tylko Polska
2023-06-06 07:24:43
Czas najwyższy opuścić to złe towarzystwo.
krótko
2023-06-06 07:10:35
PiS przegrał, Polska wygrała.
analityk
2023-06-06 06:39:42
Największa kara w historii UE 2,5 mld zł. nam potrącą.. Zbynek co ty na to obrazisz się?? Kaczelnik ze Zbynkiem starają się nas wyprowadzić z UE , a suweren ich wybiera BO DAJO ! Przekonajcie mnie ,że oni nie działają proputinowsko ...
FIGO
2023-06-06 00:35:00
Tak jak zapowiadałem . Wyborcy po odbytym marszu mogą zobaczyć , te pełne miłości bliźniego twarze. Na jesiennych plakatach wyborczych , potem samorządowych, potem do PE. I tak im podziękujemy za te " piękne " wyborcze uśmiechy .Mieli okazję się wylansować i pokazać ludzką twarz , no i pokazali!. Specjalnie oglądałem relację z TVN -u . TVP pokazuje już tylko , te najgorsze z najgorszych momentów !. Nikt ich nie pałował , więc szli sobie i się " lansowali " . Wybierzmy zuchów do rozruchów !
XYZ
2023-06-05 22:53:39
To cale tsue toskompromitowana szajka wykonujaca na zlecenie szwabow grilowanie Polski.Opisal ta bande dziennikarz francuski,Wykwintne przyjecia,w zabytkowych zamkach,polowania z czolowymi przedstawicielami eurokolchozu.To naprawde ostatnia szansa nawyjscie z tego bagna.
POwiedzieli
2023-06-05 20:55:54
POwiedzieli zagranica i ulica i tak zostało w TSUE , UE , Brukseli.Instytucje pomagają , totalnej opozycji aby na jesienne wybory , wygrali co będzie dla tych instytucji przydatne w tym aby POlska na nowo stała się podnóżkiem bez szans na własny rozwój tzn Niemcom nie podoba się obecna sytuacja wzrostu w Polsce .Tak to widać !
@@Nieśmiało
2023-06-05 20:37:54
Pewnie nie ale było wiadomo że będą chcieli uderzyć i nie można zrozumieć dlaczego PiS dał im nie jeden ale kilka kijów do reki... To jest spór kompetencyjny i Polska powinna pozwać TSUE+UE do sądu niezależnego a w międzyczasie ratyfikować protokół nr 30 do traktatu lizbońskiego który przecina to co robi TSUE. Nie udowodniono ani jednego przypadku nacisku na sędziów który dowodziłby że nie byli bezstronni co do zasady więc TSUE operuje w świecie przypuszczeń a nie faktów.
Edek
2023-06-05 19:54:45
UE stosuje wobec Polski zasadę,, Dajcie mi człowieka a ja paragraf znajdę,, To co jest dopuszczalne w innych krajach w Polsce nie. Do kompetencji UE nie nalezy sprawa sadownictwa to sfera kraju członkowskiego. Gdyby nie polska opozycja , sprzedawczyki którzy działają na szkodę wlasnego kraju to Polski była by potega w Europie.Dosyc tego .
@Nieśmiało
2023-06-05 18:49:27
Przecież nie o praworządność tu chodzi tylko o bat na te kraje, które starej, leniwej Unii mają dostarczaś sił, surowców, rynku zbytu i nie podskakiwać. Polsce właśnie ta rola jest przyznana, a nasza(?) elita(?) kolaboruje nie z narodem tylko z silniejszymi.
Brrr
2023-06-05 18:41:31
Wyrok- kompromitacja.
Nieśmiało zauważę
2023-06-05 16:35:29
Że w tym wyroku sam TSUE kwestionuje swoje kompetencje ponieważ powierzenie "pojedynczemu i jedynemu organowi ... właściwości do weryfikacji poszanowania zasadniczych wymogów, dotyczących skutecznej ochrony sądowej, narusza prawo Unii" - w postępowaniu TSUE jest jedynym i ostatecznym sadem a więc przeczy to zasadzie dwuinstancyjności... no ale nie chcę się czepiać - od dawna powtarzam że nieratyfikowanie protokołu brytyjskiego (nr 30) mści się na Polsce i Polakach. Topyła górą! Chwała Topyłom!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA