Piątek 28 stycznia 2022r. 
REKLAMA

ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy

Data publikacji: 2021-12-16 08:44
Ostatnia aktualizacja: 2021-12-16 13:41
ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy
Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Fot. Dariusz GORAJSKI  

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rodziny z dziećmi otrzymają maksymalnie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od roku do trzech lat. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wniosek do ZUS można złożyć wyłącznie elektronicznie, zaś pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Dla kogo Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

- Prawo do świadczenia będą mieć także rodzice, którzy już mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od wejścia w życie ustawy do końca 35. miesiąca życia dziecka, na które kapitał przysługuje - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Szczecinie.  - Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona - tj. podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie. Należy pamiętać, że rodzic taką dyspozycję będzie mógł złożyć tylko raz w czasie pobierania kapitału.

ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał będzie miał dwa miesiące. Z kolei wypłata kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do niego. Wniosek o RKO i załączniki będzie można składać wyłącznie elektronicznie, tak samo, jak w przypadku świadczenia „Dobry start” i „Rodzina 500+”. Przez portal Emp@tia, PUE ZUS i bankowość elektroniczną. O tym, czy kapitał zostanie przyznany rodzic dowie się z wiadomości w skrzynce odbiorczej na PUE ZUS. nawet wtedy, gdy skorzystał z bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci

Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym zakłada także dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci.

- Będzie ono wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc). Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe - mówi K. Jagielski. - Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, za które nie przysługuje RKO (np. za żłobek przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie.

To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Dofinansowanie wypłacone zostanie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia, jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach chodziło do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

(kel)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

500+
2021-12-16 13:33:42
Rozdawanie pieniędzy trwa a inflacja szaleje. Nie trzeba być ekonomistą żeby połączyć jedno z drugim.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA