Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Pracodawcy komentują: Niższa inflacja ma wpływ na poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców

Data publikacji: 28 marca 2024 r. 11:32
Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2024 r. 11:53
Pracodawcy komentują: Niższa inflacja ma wpływ na poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców
 

ZPPZ: GUS podaje: W marcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub wyższym niż w lutym. 

Magdalena Krysztopanis-Jadkowska, prezeska zarządu firmy Patronka Sp. z o.o., Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Nastroje konsumentów w marcu br. ulegają poprawie głównie z uwagi na ustabilizowanie się cen koszyka dóbr i usług mających wpływ na sytuację gospodarstw domowych, ale również w związku z rosnącymi dochodami. Na podniesienie dochodów gospodarstw domowych ma znaczący wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia i podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych od marca. Niwelowanie skutków inflacji podwyżkami płac i świadczeń powoduje poprawę nastrojów konsumenckich, ale jest to jednocześnie czynnik napędzający inflację. Należy również pamiętać, iż wzrost wynagrodzeń oznacza wzrost kosztów działalności gospodarczej, szczególnie odczuwalny w sektorze usług, konsekwencją czego jest dalszy wzrost cen. Przedsiębiorcy zauważają, że sytuacja na rynku stabilizuje się i powoli zaczyna wracać do normy. W przypadku większości branż odnotowano poprawę wskaźników koniunktury, lecz w przypadku branż kluczowych dla naszej gospodarki (budownictwo, transport, przetwórstwo przemysłowe) wartości te są wciąż ujemne.

mec. Michał Szuszczyński, wspólnik w kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria prawa pracy, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego 

Rynek pracy jest aktualnie relatywnie stabilny. Niewielki odsetek firm planuje redukcję zatrudnienia i stanowi średnio 10% firm w poszczególnych branżach. Przedsiębiorcy w większości planują utrzymać zatrudnienie, zwłaszcza wśród wykwalifikowanych pracowników, których ciężko jest zastąpić. Nie maleje cały czas presja płacowa i podwyżkowa, a firmy mające korzystną sytuacją finansową wskazują na możliwości podwyżek. Podejście do prowadzenia działalności wśród przedsiębiorców jest dość pragmatyczne, decyzje dotyczące zmian struktury zatrudnienia czy zwiększania wynagrodzeń będą zatem podejmowane na bieżąco i w zależności od sytuacji rynkowej.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Do Taaaa
2024-04-01 08:48:55
POchwalił się Slonce Peru aby mieć coś swojego , bo nie znając się na inflacji obarczał Glapinskiego , tak jak jego TVN scy neo znawcy . Myśl jaka jest prawda !
Taaaa
2024-03-28 13:31:14
oczywiscie zawdzieczamy to Sloncu Peru, a nie Glapinskiemu ...
Co WY się kurne
2024-03-28 12:47:34
znacie na inflacji !?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA