Niedziela 05 grudnia 2021r. 
REKLAMA

Pracodawcy komentują: Inflacja spada wolno

Data publikacji: 2020-08-13 17:03
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-13 23:15
Pracodawcy komentują: Inflacja spada wolno
 

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Lipcowa inflacja wyniosła 3,1% r/r i -0,1% m/m. Jak szacuje GUS to niewiele mniej niż w czerwcu, kiedy to w rocznym ujęciu osiągnęła 3,3%.

Szymon Różański, Wodociągi Zachodniopomorskie, członek ZPPZ: Na czerwcowy odczyt wpływ mogła mieć metodologia pomiaru, a odczyt lipcowy zaburza nowa matryca VAT. Inflacja spada, jednak nie jest to spadek znaczący. W szacunkach Głównego Urzędu Statystycznego obserwujemy istotne obniżki cen żywności (-1,4%), a także symboliczne spadki cen nośników energii (-0,1%). Wzrosły natomiast ceny paliw (2,3%), co obserwujemy również na rynkach globalnych.

Kamil Zieliński, 7HR, ekspert ZPPZ ds. zatrudnienia: Wciąż obserwujemy proces dostosowywania cen usług do kosztów obciążeń związanych z reżimem sanitarnym. Możemy spodziewać się dalszych wzrostów cen zwłaszcza w branży turystycznej. Nie można również wykluczyć, że część zmian cen, jakie obserwujemy, jest spowodowana budowaniem swoistego zabezpieczenia w przypadku drugiej fali epidemii koronawirusa.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA