poniedziałek, 18 stycznia 2021r.

Pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika

Data publikacji: 2021-01-09 16:09
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-10 00:55
Pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika
Fot. Dariusz Gorajski  

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad przepisami, które umożliwią pracodawcom przeprowadzanie kontroli prewencyjnej pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie - donosi serwis Prawo.pl.

Z sygnałów, jakie docierają do redakcji Prawo.pl wynika, że w wielu zakładach pracy to sami pracownicy, a nawet związki zawodowe domagają się wprowadzenia badań trzeźwości pracowników. Ich postulaty wkrótce mogą doczekać się realizacji.

Ministerstwo: Alkohol to poważne zagrożenie w pracy

Jak podaje Prawo.pl, Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, poinformowała, że resort chce uregulować kwestię przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników, a także kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Jak zapewniła wiceminister Michałek, w odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w chwili obecnej nadal trwają prace wewnątrz resortu poprzedzające oficjalne rozpoczęcie procedury legislacyjnej w tym zakresie.

- Spożycie alkoholu lub zażycie środka działającego podobnie do alkoholu powoduje, bowiem zakłócenie funkcjonowania organizmu, w tym zaburzenia czynności poznawczych i brak pełnej kontroli nad organizmem, które – w odniesieniu do niektórych grup pracowników – mogą stanowić szczególnie istotne zagrożenie dla dóbr pracownika, pracodawcy, jak i innych osób – podkreśla wiceminister Michałek.

Kontrole i niedopuszczanie pijanych pracowników do pracy

Według Michałek, cytowanej przez Prawo.pl, ustalenia oraz przeprowadzone przez MRPiT (uprzednio MRPiPS) analizy doprowadziły do wniosku, że projektowaną regulacją należałoby objąć dwie kategorie sytuacji. W pierwszej kolejności winno się umożliwić pracodawcom – pod warunkiem spełnienia określonych warunków – wprowadzenie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także określić ogólne zasady przeprowadzania takich kontroli.

Ponadto – jak opisuje Prawo.pl – należy wprowadzić kompleksową regulację określającą podstawy do niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub spożywał alkohol lub zażywał takie środki w czasie pracy (na wzór obecnie obowiązujących w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Według informacji portalu we wstępnym, roboczym projekcie regulacji przewidziano dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy:

  • na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą,
  • w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli i uzyskania pozytywnego wyniku.

W ocenie RPO, pracodawcy powinni mieć możliwość samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu czy substancji psychotropowych – z przestrzeganiem ich prawa do prywatności. Szczególnie ważne jest to w przypadku kierowców autobusów, lekarzy czy obsługi ruchu lotniczego.

Źródło: PAP MediaRoom

Komentarze

q
2021-01-09 23:55:37
TO JEST DOBRE,OSTATNIO WCHODZĘ DO BIEDRONKI A OCHRONIARZ WALI Z PUSZKI...SOBIE NA LEGALU...JAJA JAK BERETY.
Pytanie za 10 pkt...
2021-01-09 21:11:25
A Kto ma... lub bedzie mial Prawo sprawdzac trzezwosc wszystkich Politykow podczas Posiedzen i Obrad tak w Sejmie jak i w Senacie w Warszawie... nie mowiac juz sejmikach i posiedzeniach radnych i bez-radnych w poszczegolnych Wojewodztwach... !!/??
Czy NSZZ tez... ?
2021-01-09 20:56:59
A Kto procz Policji... bedzie mogl sprawdzic trzezwosc Pracodawcy ?/!

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ