Niedziela 03 lipca 2022r. 
REKLAMA

Pieniądze do wzięcia

Data publikacji: 2016-02-05 22:34
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-18 19:33
Pieniądze do wzięcia
 

Ponad 22 miliony złotych zostaną skierowane na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi na Pomorzu Zachodnim. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

- Można ubiegać się o środki na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki, np. żłobki i kluby dziecięce - informuje Marek Mucha z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego. - Dofinansowanie można otrzymać na przystosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych. Konkurs umożliwia również ubieganie się o środki na zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych a także prowadzenia terapii z dziećmi wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Wnioski będą przyjmowane od 2 do 31 marca br. Pula dostępnych środków to 22 352 941,18 zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść do 95%. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

(g)

Fot. R.WOJCIECHOWSKI (arch.)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA