Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Niskie bezrobocie wymusi inwestycje w pracowników

Data publikacji: 08 czerwca 2017 r. 10:11
Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2017 r. 19:34
Niskie bezrobocie wymusi inwestycje w pracowników
 

W kwietniu 2017 r. bezrobocie wyniosło 7,7% , co stanowi najniższy wynik od 26 lat. Niezbędne są jednak działania podjęte wspólnie przez partnerów społecznych i administrację  mające na celu podniesienie kompetencji pożądanych na rynku.

Sebastian Goschorski, RSM Poland: Od początku roku obserwujemy systematyczny spadek bezrobocia, co z pewnością bardzo cieszy. Dla przedsiębiorców i instytucji rynku pracy jest to jednak sygnał do zmian polityki oraz priorytetów. Obecna sytuacja wymusi prywatne i państwowe inwestycje w kapitał ludzki, natomiast spadek dynamiki podaży pracy powoduje, że pracodawcy stali się nieco ostrożniejsi w kwestii nowych inwestycji. Dla wzrostu gospodarczego kluczowy jest wzrost produktywności. Dalsze utrzymanie dynamiki wzrostu PKB zobowiązuje więc do inwestycji w kwalifikacje oraz kompetencje pracowników.

Szymon Różański, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.:  Pracodawcy wskazują konieczność dostosowania priorytetów polityki rynku pracy do nadchodzącego rynku pracownika. Wynikiem takiej sytuacji jest inne podejście, a mianowicie takie, w którym to firmy wraz z instytucjami rynku pracy określają w jakie kompetencje chcieliby inwestować. Szacunki mówiące o bezrobociu niższym niż 7% na koniec 2017 roku są jak na razie bardzo realne. Malejące bezrobocie w kwietniu spowodowane jest spadkiem liczby pracodawców i osób pracujących na własny rachunek oraz tych zatrudnionych w sektorze rolniczym. Dobrą informacją jest przyrost liczby osób pracujących w sektorze przemysłowym i usług.

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

$$
2017-06-08 11:04:56
Jedyna inwestycja w pracowników to podniesienie pensji, bo to jest największa zachęta - zgodnie z zasadą H. Forda.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA