Środa 17 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Kto może skorzystać z ulgi? Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Data publikacji: 2022-08-06 18:04
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-06 18:04
Kto może skorzystać z ulgi? Zerowy PIT dla pracujących seniorów
Fot. Dariusz Gorajski  

Wystarczy dłużej pracować, żeby nie zapłacić podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2022 r. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie zrezygnowały z aktywności zawodowej oraz nie dostają emerytury z ZUS, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

– Ulga, czyli PIT-0, dotyczy zarówno tych seniorów, którzy mają, jak i tych, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Skorzystać z niego mogą kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65 lat pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS i podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Zatem jest to ulga tylko dla osób, które pracują i nie pobierają emerytury, pomimo że już osiągnęły wiek emerytalny. Nie skorzystają z niej seniorzy, którzy otrzymują pieniądze z ZUS i jednocześnie dorabiają.

Z PIT-0 mogą skorzystać także te osoby, które już emeryturę lub rentę dostawały, ale zawiesiły prawo do świadczeń.

Ulga dotyczy seniorów zatrudnionych na umowach o pracę i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Aby z niej skorzystać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy. Pracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu za 2022 rok lub wcześniej, już na etapie zaliczek na podatek.

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 nie może przekroczyć rocznie 85 528 złotych. Ponadto, do dochodów, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł, ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim przypadku PIT-0 dotyczy przychodu w wysokości 115 528 zł brutto (85 528 zł + 30 tys.).

Zwolnione z podatku są m.in. dochody ze stosunku pracy, z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy PIT) i z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga nie dotyczy przychodów: z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych), z umów o dzieło oraz z praw autorskich (nie dotyczy to przychodów z tego tytułu uzyskanych w ramach umowy o pracę), zwolnionych z podatku dochodowego (np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej czy też świadczeń sfinansowanych z ZFŚS), tych, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA