Piątek 27 stycznia 2023r. 
REKLAMA

Kolejny krok do powstania obwodnicy Mierzyna

Data publikacji: 2022-02-08 20:54
Ostatnia aktualizacja: 2022-02-08 20:54
Kolejny krok do powstania obwodnicy Mierzyna
Przebieg przyszłej obwodnicy Mierzyna Fot. GDDKiA  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oddział w Szczecinie) ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi DK10. Jak już informowaliśmy, kilka dni wcześniej GDDKiA podpisała porozumienie z miastem Szczecin w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji inwestycji. Obwodnica Mierzyna będzie miała długość 4,8 km, a połowa planowanej trasy leży w granicach Szczecina.

Przetarg obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do budowy drogi. Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał rok od podpisania umowy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz 15 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych. Kryteria wyboru ofert to 60 proc. cena i 40 proc. doświadczenie zespołu projektowego. Ich otwarcie planowane jest na 11 marca.

– Około połowy długości planowanej obwodnicy leży na terenie miasta Szczecin, dlatego inwestycja musi być przygotowywana i realizowana wspólnie przez samorząd i GDDKiA – zaznacza Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. – Efektem ogłoszonego postępowania przetargowego będzie trójstronna umowa pomiędzy wykonawcą dokumentacji, GDDKiA i miastem Szczecin. Opracowanie dokumentacji, a następnie złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest kluczowe, aby zachować ważność decyzji środowiskowej, która upływa w 2024 roku.

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie w godzinach szczytu tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

– Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi – wyjaśnia M. Grzeszczuk. – Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na obszar Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez ogródki działkowe. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10, po pokonaniu ok. 1,3 km, dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

sid
2022-02-09 07:42:22
GDDKiA powinna również odpowiadać za budowę fragmentu w granicach miasta Szczecina.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA