Wtorek, 25 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

„Gryfia” w sporze sądowym. Zarząd: sytuacja finansowa jest dobra i stabilna

Data publikacji: 09 października 2023 r. 19:47
Ostatnia aktualizacja: 09 października 2023 r. 23:13
„Gryfia” w sporze sądowym. Zarząd: sytuacja finansowa jest dobra i stabilna
Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” podkreśla, że sytuacja finansowa spółki jest dobra i stabilna. Fot. Elżbieta KUBOWSKA  

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA wydał w poniedziałek (9 października) oświadczenie, w którym podkreśla, że sytuacja finansowa spółki jest dobra i stabilna. To odpowiedź na artykuł jednego z mediów, sugerujący, że konta „Gryfii” zajął komornik z uwagi na jej złą sytuację finansową. Spółka jest w sporze sądowym z jednym z kontrahentów.

- Prowadzenie sporów sądowych przez podmioty gospodarcze nie jest niczym nadzwyczajnym, lecz typowym sposobem rozstrzygania w przypadku braku porozumienia - czytamy w oświadczeniu. - Nieprawomocny wyrok sądu I instancji zasądzający świadczenie w sprawie gospodarczej sam w sobie stanowi tytuł zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być wykonane niezależne od tego, kto jest uczestnikiem postępowania sądowego i jaka jest jego sytuacja finansowa. Taki wyrok może być zatem podstawą zajęcia rachunku bankowego każdego podmiotu - firmy, wobec której wydano nieprawomocne jeszcze orzeczenie w sprawie gospodarczej.

Zarząd MSR „Gryfia” SA sprzeciwia się jednostronnemu i tendencyjnemu prezentowaniu informacji, w sposób, który sugeruje, że do zajęcia rachunków stoczni doszło z uwagi na jej złą sytuację finansową, tymczasem ta przesłanka nie była podstawą uzyskanego zabezpieczenia. Dodaje przy tym, że środki finansowe zostały przekazane przez spółkę na rachunek depozytowy jeszcze tego samego dnia, w którym uzyskała ona informacje o realizacji zabezpieczenia.

- Powyższe przeczy zatem twierdzeniom o kiepskim stanie finansowym firmy - podkreśla zarząd. - Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku uzyskania przez spółkę korzystnego wyroku w opisywanej sprawie przed sądem II instancji, zabezpieczona kwota podlegać będzie zwrotowi na rzecz spółki, zaś wszelkie koszty postępowania oraz odpowiedzialność za wyrządzoną stoczni szkodę wniesie powód.

Z oświadczenie wynika, że MSR „Gryfia” wobec kontrahenta formułuje roszczenia o zapłatę ponad 700 tys. zł, co wielokrotnie przekracza wartość zabezpieczonej kwoty.

Zarząd przypomina, że po raz ostatni wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) dla MSR „Gryfia” był ujemny w roku 2020. Za rok 2021, 2022 i pierwsze półrocze 2023 ten wskaźnik jest dodatni.

- Formułowanie bezpodstawnych zarzutów dotyczących rzekomo kiepskiego stanu firmy i wątpliwości co do zdolności regulowania przez nią zobowiązań nie tylko narusza prawa spółki oraz jej dobre imię i wizerunek, ale przede wszystkim obniża jej wiarygodność na rynku - dodaje zarząd „Gryfii”.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

coś tam śmierdzi
2023-10-09 22:33:57
" sytuacja finansowa spółki jest dobra i stabilna"
Brawo
2023-10-09 22:07:06
Bardzo dobrze, że Kurier nie podaje nazwy tego medium - szacunek!
Zarząd ...
2023-10-09 20:09:52
dlaczego K. Zaremba nie podpisał się pod oświadczeniem - lub członek zarządu ? " Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA