Czwartek 21 października 2021r. 
REKLAMA

Grupa poprawiła wyniki. Pierwsze półrocze Azotów Police

Data publikacji: 2021-09-18 22:23
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-18 22:23
Grupa poprawiła wyniki. Pierwsze półrocze Azotów Police
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, wchodząca w skład Grupy Azoty SA, jest największą w województwie zachodniopomorskim spółką giełdową. Łącznie Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Police zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Fot. Grupa Azoty  

Prawie 53 mln zł zysku netto osiągnęła w pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Police. To o ponad 23 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł ponad 129 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 30 mln zł względem pierwszego półrocza 2020 r.

Przypomnijmy, że EBITDA to angielski skrót oznaczający zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

– W pierwszym półroczu tego roku znacząco wzrosły ceny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, mocznika i amoniaku, co korzystnie wpłynęło na osiągnięte wyniki. Jednocześnie rosły także ceny wielu surowców, szczególnie gazu ziemnego, który był ponaddwukrotnie droższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co w konsekwencji ograniczyło istotnie pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży – podkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Azoty Police zaznaczają, że na rynku notowano znaczące wzrosty cen uprawnień do emisji CO2, jednak ze względu na fakt, iż spółka miała zabezpieczone w znaczącym stopniu uprawnienia typu EUA na rok 2021 z zakupów realizowanych w poprzednich latach, wpływ tego czynnika był istotnie ograniczony w relacji do rynku.

W pierwszym półroczu br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w segmencie Nawozy nastąpiła znacząca poprawa zarówno w przychodach, które wyniosły 1 165 mln zł, czyli
o 16 proc. więcej, jak i na wyniku EBIT, który wyniósł ponad 30 mln zł. Także w segmencie Pigmenty odnotowano wyższe wyniki. Popyt na biel tytanową utrzymywał się na wysokim poziomie, co przełożyło się na wyższą sprzedaż.

W pierwszym półroczu br. spółka rozpoczęła realizację 19 nowych zadań inwestycyjnych o łącznym budżecie ponad 46 mln zł. Kontynuowane jest także 39 zadań inwestycyjnych z lat poprzednich.

Konsekwentnie realizowana jest sztandarowa inwestycja Grupy Azoty – Polimery Police – czyli budowa instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych.

(b)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ