Wtorek 17 maja 2022r. 
REKLAMA

EDO truje coraz mniej

Data publikacji: 2018-12-10 20:03
Ostatnia aktualizacja: 2019-01-03 10:05
EDO truje coraz mniej
 

Konsorcjum firm z SBB Energy jako liderem, w skład którego wchodzą również Polimex Energetyka i Polimex Mostostal, zrealizują ważną dla energetyki w regionie inwestycję, dzięki której dłużej i przyjaźniej dla środowiska będą mogły działać bloki energetyczne w Elektrowni Dolna Odra. Zbuduje ono instalację katalitycznego odazotowania spalin dla czterech bloków energetycznych. Wartość kontraktu wynosi prawie 200 mln zł. Realizacja inwestycji pozwoli na prawie trzykrotne zmniejszenie emisji tlenków azotu do atmosfery.

Dzięki inwestycji kotły bloków nr 5, 6, 7 i 8 w Elektrowni Dolna Odra spełniać będą standardy wynikające z konkluzji BAT/BREF, określające rygorystyczne normy w zakresie dopuszczalnych wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. W ramach prac, elektrownia zmodernizuje także instalacje odsiarczania spalin bloków energetycznych nr 7 i 8, w celu znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki. Realizacja programu „Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań Konkluzji BAT” zapewni utrzymanie emisji tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłu.

– To kolejna proekologiczna inwestycja w zachodniopomorskim oddziale spółki PGE GiEK, która poprawi jakość powietrza w Szczecinie. O naszej ekologicznej świadomości świadczy również fakt, że już dzisiaj przygotowujemy się intensywnie do wejścia w życie zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z tzw. Konkluzji BAT, nałożonych przez Unię Europejską, a realizowana polityka inwestycyjna uwzględnia bezpieczeństwo energetyczne oraz gospodarcze interesy naszego kraju – powiedział po podpisaniu umowy z wykonawcą Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Instalacja odazotowania spalin budowana będzie w oparciu o technologię katalityczną (SCR). W ramach prac zostaną wymienione wentylatory spalin, a obrotowe podgrzewacze powietrza przejdą modernizacje. Wszystkie prace będą wykonywane w czasie planowych remontów kapitalnych poszczególnych bloków. Pierwsze odstawienie jednostek wytwórczych objętych programem powinno nastąpić w październiku 2019 roku.

W Zespole Elektrowni Dolna Odra już od lat dziewięćdziesiątych realizowane są działania prowadzące do zmniejszenia wpływu oddziaływania elektrowni na środowisko. Programy modernizacyjne i dostosowawcze uwzględniały m.in. redukcję emisji pyłu, tlenków azotu i dwutlenku siarki. Obecnie wszystkie jednostki wytwórcze wyposażone są w urządzenia ograniczające ich oddziaływanie na środowisko. W poszczególnych elektrowniach ZEDO stosowane są instalacje odpylania spalin, tj. elektrofiltry oraz odpylacze, których średnia osiągana skuteczność dochodzi do 99,7 procent. Każda z elektrowni wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra wyposażona jest również w automatyczny system pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Termin zakończenia prac planowany jest na IV kwartał 2021 roku.

Przypomnijmy, że PGE SA podjęła decyzję o przeprowadzeniu działań zmierzających do budowy nowych, gazowych mocy wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra. Projekt zakładający budowę dwóch bloków gazowo-parowych o mocy około 500 MW brutto znajduje się obecnie w fazie przygotowania do realizacji. Będzie to dużo większa inwestycja, a jej koszt wielokrotnie przekroczy wartość budowy instalacji odazotowania i odsiarczania spalin. ©℗

Tekst i fot. (r.c.)

Na zdjęciu: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Widok od strony Krajnika. W Zespole Elektrowni Dolna Odra już od lat dziewięćdziesiątych XX w. realizowane są działania prowadzące do zmniejszenia wpływu oddziaływania elektrowni na środowisko.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA