Wtorek 27 września 2022r. 
REKLAMA

Dopłaty do źródeł ciepła innych niż węgiel

Data publikacji: 2022-09-23 08:32
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-23 08:32
Dopłaty do źródeł ciepła innych niż węgiel
Dodatek wspomoże m.in. te gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany LPG. Fot. Elżbieta KUBOWSKA  

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dotyczącą dopłat do źródeł ciepła, jak pellet drzewny, skroplony gaz LPG (propan-butan) i olej opałowy. Przyjęte poprawki miały głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Ustawę podpisał prezydent RP Andrzej Duda.

Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła i wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan-butan) bądź olejem opałowym.

Dodatek ten ma wynieść 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, 1 tys. zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, 500 zł – jeżeli źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG oraz 2 tys. zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Jednocześnie doprecyzowano przepisy ustawy o dodatku węglowym, wskazując, że jedno świadczenie przysługuje na gospodarstwo prowadzone pod jednym adresem. Wypłaty będą dokonywane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na 11 sierpnia br. (zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy).

Ustawa wprowadza także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

Rozwiązanie to ma umożliwić również zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw.

Ustawa zakłada ponadto możliwość udzielenia przez Skarb Państwa w 2023 r. pożyczki dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wysokości 8,6 mld zł. Środki te mają pochodzić z budżetu państwa. Wprowadzono możliwość objęcia gwarancjami ewentualnego finansowania pomostowego, jaki Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zaciągnąć będzie mogła w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r.

Nowela zakłada gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów w wysokości 21 mld zł.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA