Niedziela, 19 maja 2024 r. 
REKLAMA

Szybkie pożyczki dla przedsiębiorstw i nie tylko

Data publikacji: 28 maja 2020 r. 15:38
Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2020 r. 11:11
Szybkie pożyczki dla przedsiębiorstw i nie tylko
 

W katalogu działań podjętych przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz przedsiębiorstw w czasie pandemii są m.in. szybkie pożyczki do 250 tys. złotych, których spłatę można rozłożyć do 5 lat.

– Robimy to jako jedni z pierwszych w Polsce – mówi O. Geblewicz. – Do tej pory dawaliśmy pieniądze na inwestycje, w nowej sytuacji będziemy pożyczać na działalność bieżącą, a więc kapitał obrotowy, który tak wielu przedsiębiorcom jest bardzo potrzebny, bo nie mają dochodów, a wciąż mają koszty. Pożyczki będą przyznawane we względnie odformalizowany sposób, na 5 lat. Są nisko oprocentowane, to zaledwie 1,8 proc. Obowiązuje półroczna karencja, czyli przedsiębiorcy mogliby zacząć spłacać te pożyczki za pół roku.

Pożyczek udzielają m.in: Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie oraz ZARR S.A. Tylko do ZARR wpłynęło już blisko sto pięćdziesiąt wniosków pożyczkowych. W ramach tzw. pierwszego rzutu dla pożyczkobiorców udostępniono łącznie 38 mln zł.

Wspomniane wyżej 150 wniosków przy założeniu, że każdy wnioskodawca otrzyma pożyczkę w kwocie 250 tys. zł oznacza zapotrzebowanie na sumę 37,5 miliona złotych.  To wyczerpuje limit 38 milionów przeznaczonych na pożyczki. Zważywszy na duże zainteresowanie tą formą pomocy, marszałek nie wyklucza zwiększenia puli do 50 milionów. Potencjalni pożyczkobiorcy nie powinni się zatem zniechęcać. Zwiększona pula gwarantuje, że szansa na pozyskanie pieniędzy nie znika.

Ogłoszony przez marszałka Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy przewidywał uruchomienie nawet 170 mln zł dla zachodniopomorskich przedsiębiorców na utrzymanie i odtwarzanie miejsc pracy. Mechanizm rządowy wykorzysta jednak znaczną część tych środków. Z pozostałych w Regionalnym Programie Operacyjnym ok. 100 mln zł marszałek utworzył mechanizm regionalny.

Poza wspomnianymi wyżej pożyczkami płynnościowymi dla przedsiębiorstw w Zachodniopomorskim Pakiecie Antykryzysowym pokaźną pozycję stanowią wydatki na zakup sprzętu dla szpitali oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Pandemia zastała naszą służbę zdrowia w nie najlepszej kondycji. Stąd też każde wsparcie w tych trudnych miesiącach było bardzo ważne. Dostrzegając problem niedoinwestowania szpitali przez NFZ, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dofinansował najważniejsze zakupy sprzętu i urządzeń specjalistycznych, w tym systemy do diagnozowania SARS-Cov-2 oraz aparatury ratującej życie i wspomagającej oddychanie w krytycznym przebiegu choroby. Środkami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla ochrony zdrowia wsparto pięć jednostek tj. Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Koszalinie, Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. Wszystkie te jednostki łącznie otrzymały pomoc w wysokości około 20 mln zł.

(Red)

Środki ochrony osobistej oraz środki czystości i higieny w postaci m.in. kombinezonów ochronnych, rękawiczek, maseczek, gogli i preparatów dezynfekujących trafiły do wolontariuszy i strażaków w 20 powiatach. Na zdjęciu: marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Olgierd Kustosz na spotkaniu u strażaków

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA