Sobota 10 grudnia 2022r. 
REKLAMA

Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic

Data publikacji: 2022-11-25 18:53
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-25 19:00
Uroczystością poprzedzającą obrady konferencji była ceremonia symbolicznego podniesienia szlabanu na przejściu granicznym, upamiętniająca dołączenie w roku 2007 Polski do strefy Schengen. Na zdjęciu: Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz przy szlabanie.  

6 listopada 2022 roku minęło 15 lat od podpisania umowy o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście i Gminą Heringsdorf. Wydarzenie to położyło trwałe podwaliny pod owocną współpracę polsko-niemiecką na wyspie Uznam. W tym samym roku, 21 grudnia, Rzeczpospolita Polska dołączyła do układu z Schengen, znosząc wszelkie kontrole na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.

W październiku 2022 roku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ogłosiło ostatni w tym roku nabór wniosków w ramach Programu Interreg VA. Nabór dotyczył realizacji projektów „regularnych” Funduszu Małych Projektów (FMP) oraz projektów w ramach Naboru Specjalnego COVID-19.

Celem Funduszu Małych Projektów jest umożliwienie „codziennych” transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych oraz aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny pogranicza. Projekty dofinansowane w ramach FMP mają za zadanie wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych. Ich celem jest poprawa wzajemnego porozumienia pomiędzy partnerami, co stanowi podstawę rozwoju stabilnej współpracy w regionie. Działania w projektach należy planować tak, by przyczyniały się do pokonywania barier mentalnych, językowych i społeczno‑kulturowych, umożliwiając tym samym wykorzystanie transgranicznego potencjału do wspólnego rozwoju gospodarczo‑społecznego obszaru wsparcia. Program w szczególności wspiera małe przedsięwzięcia służące kooperacji w zakresie między innymi kultury, integracji społecznej czy turystyki.

W uroczystości na granicy upamiętniającej 15‑lecie sąsiedzkiej współpracy oprócz Prezydenta Janusza Żmurkiewicza (po prawej) wzięli udział Burmistrzowie Gminy Heringsdorf: obecny – Laura Isabelle Marisken (w środku) i ówczesny – Klaus Kottwittenborg (po lewej).

 

Celem projektu „Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic” przygotowanego przez Gminę Miasto Świnoujście w partnerstwie z Gminą Heringsdorf, dofinansowanego ze środków Interreg VA jest wzmocnienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami współpracującymi już od 15 lat. To właśnie jubileusz tej współpracy, przypadający w listopadzie tego roku oraz jubileusz 15 lat od wejścia Polski do strefy Schengen były impulsem do złożenia wniosku do Euroregionu Pomerania. Partnerstwo to wspólne inicjatywy kulturalne łączące społeczności po obu stronach granicy, ale to również ważne rozmowy o przyszłości turystyki na wyspie Uznam.

Jednym z elementów projektu była organizacja polsko‑niemieckiej konferencji pt: „Promocja i Turystyka – szansą Wyspy Uznam” połączonej z obchodami jubileuszu 15-lecia współpracy Gminy Miasto Świnoujście i Gminy Heringsdorf, która odbyła się 18 listopada 2022 roku w Świnoujściu, w Hotelu Radisson Blu Resort.

Uroczystością poprzedzającą obrady konferencji była ceremonia symbolicznego podniesienia szlabanu na przejściu granicznym, upamiętniająca dołączenie w roku 2007 Polski do strefy Schengen. Burmistrz Gminy Heringsdorf Laura Isabelle Marisken i Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz dla uczczenia tej ważnej dla obu państw rocznicy i tym samym zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych dokonali wzruszającego, symbolicznego podniesienia szlabanu granicznego.

W uroczystości udział wziął również Klaus Kottwittenborg, który 15 lat temu, jako burmistrz Heringsdorfu, podpisał umowę o współpracy ze Świnoujściem, a także uczestniczył w wydarzeniach potwierdzających naszą obecność w Europie.

Jednym z bloków tematycznych konferencji była współpraca samorządów Świnoujścia i Gminy Heringsdorf oraz korzyści, jakie z tej współpracy płyną dla obu stron. Prezydent Janusz Żmurkiewicz wraz z Burmistrz Laurą Isabelle Marisken przywitali wszystkich gości zaangażowanych w tematykę współpracy transgranicznej, doceniając jednocześnie bardzo tę współpracę. Współpracę, która nauczyła obie strony rozwiązywać wspólne problemy – dzięki czemu dziś jeszcze mocniej można planować wspólną przyszłość, wypełniając ją między innymi założeniami polityki Unii Europejskiej.

W bloku poświęconym wspólnie realizowanym projektom jako prelegenci głos zabrali: Barbara Michalska i Paweł Sujka, Zastępcy Prezydenta Miasta Świnoujście; Peter Heise, były Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Niemieckich Euroregionu Pomerania; Anna Prejzner, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Świnoujście; Matthias Franke – dyrektor zarządzający SWUP spółka z o.o.

Jednym z prelegentów na konferencji „Promocja i Turystyka – szansą Wyspy Uznam” odbywającej się w świnoujskim Hotelu Radisson Blu był dyrektor Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik (siedzi przodem drugi od lewej), który zadeklarował dużą alokację środków na współpracę zagraniczną w roku 2023.

 

Drugą część konferencji rozpoczął panel dyskusyjny „Wyzwania współczesnej turystyki”, do którego, w roli prelegentów, zaproszeni zostali: Damian Greś, Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta Świnoujście, Paweł Bartnik, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Andrea Grondwald, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Niemieckich Euroregionu Pomerania, Thomas Heilmann, Dyrektor Kurortu Cesarskie Kąpieliska Wyspy Uznam, Michael Steuer, Dyrektor zarządzający Uznamskiego Związku Turystycznego spółka z o.o.

Spotkanie poprowadził, jako moderator, Piotr Piwowarczyk, Prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.

Dyskusja rozpoczęła się od jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Świnoujścia – budowy i  otwarcia tunelu pod cieśniną Świną. Świnoujście czekało na takie rozwiązanie komunikacyjne od lat 30. XX wieku, kiedy po raz pierwszy zaczęto prace projektowe. Poruszona została również kwestia nowej perspektywy finansowania i środków, jakimi będzie dysponował Euroregion Pomerania. Nie zabrakło również pytań dotyczących wspólnej promocji turystyki wyspy Uznam oraz innych aspektów wzajemnej współpracy.

Projekt „Wyspa Uznam
– Współpraca bez Granic” zakłada również przygotowanie i wydruk dwujęzycznego turystycznego folderu promującego Gminę Miasto Świnoujście i Gminę Heringsdorf (Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin) oraz główne atrakcje wyspy Uznam. Wydawnictwo ma charakter wizerunkowy i ma służyć jako narzędzie promocyjne skierowane do polskich i niemieckich turystów.

Kolejnym elementem realizacji projektu będzie wykonanie materiałów audiowizualnych w postaci filmu promocyjnego, którego fabuła przedstawi walory kulturowe i piękno terenów pogranicza polsko-niemieckiego, w tym najciekawsze architektonicznie miejsca wyspy Uznam. Film, którego tematem przewodnim jest: „Jesienny wypoczynek na wyspie Uznam”, ma na celu promocję zrównoważonej turystyki na obszarach Wyspy Uznam, z poszanowaniem wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych obszarów turystycznych i szacunkiem dla tradycji społeczności lokalnych.

Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Herinsdorf zakłada realizację współpracy w następujących priorytetowych obszarach: planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju, komunikacja, turystyka, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport, administracja samorządowa i służby terenowe. Partnerzy zadeklarowali w niej między innymi, że będą wzajemnie występować i nawzajem wspierać się w celu pozyskania dostępnych środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć w powyżej wymienionych obszarach wsparcia.

Biorąc pod uwagę deklarację Pawła Bartnika, Dyrektora Euroregionu Pomerania, mówiącego podczas konferencji o dużej alokacji środków do wykorzystania na współpracę transgraniczną w kolejnej perspektywie, należy życzyć jubilatom kolejnych lat wspólnego działania na rzecz dobrych relacji polsko-niemieckich i tworzenia wspólnoty wartości z nadzieją, że współpraca ta będzie inspirująca także dla kolejnych pokoleń współpracujących ponad granicami.