Środa, 21 lutego 2024 r. 
REKLAMA

Czas podsumowań

Data publikacji: 29 grudnia 2023 r. 10:03
Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023 r. 10:05
Czas podsumowań
Fot. Dariusz Gorajski  

Zbliżający się koniec roku to doskonała okazja do podsumowań. Jak wyglądało ostatnie 12 miesięcy w Szczecinie? Najlepiej oddadzą to liczby.

Szczecinianie

W 2023 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Szczecinie było łącznie ponad 353 tys. osób. W tym czasie wydano ponad 41 tys. dowodów osobistych oraz blisko 9,5 tys. praw jazdy. Dodatkowo złożono także ponad 7 tys. rozmaitych wniosków dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydano prawie 1000 pozwoleń na różnego rodzaju budowy.

2023 to także rok, w którym na świat przyszło blisko 3900 młodych szczecinian. Według statystyk Urzędu Stanu Cywilnego, najczęściej wybieranymi imionami dla dziewczynek były Julia, Zuzanna, Hanna, Amelia oraz Lena. Z kolei wśród rodziców chłopców największą popularnością cieszyły się imiona Nikodem, Jakub, Oliwier oraz Aleksander.

Nie możemy zapominać o seniorach. Jak wynika z danych USC, aktualnie najstarszą mieszkanką Szczecina jest Pani Władysława, która ma aż 109 lat, a mieszkańcem Pan Bolesław, cieszący się 103. rokiem swojego życia.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w naszym mieście zawarto 1256 związków małżeńskich i jednocześnie doszło do ponad 650 rozwodów. Niestety, to również rok, w którym na zawsze pożegnaliśmy blisko 5,5 tys. mieszkańców Szczecina.

Finanse miasta

2023 rok nie był dla samorządu łatwy pod względem budżetowym. Ogromna inflacja, marginalizacja samorządów przez władze centralne, obciążanie gmin dodatkowymi kosztownymi zadaniami – w tak trudnych okolicznościach konstruowany był tegoroczny najważniejszy dokument finansowy miasta.

Dotychczas* w roku 2023 Gmina wydała łącznie 3 001 224 419,94 złotych, z kolei jej dochód wyniósł 2 996 019 510,20 zł. Największą część wydatków (aż 989 555 444 mln zł) przeznaczono na cele oświatowe.

Rada Miasta

Mijający rok w Szczecinie to 12 sesji Rady Miasta. W ich trakcie 31 miejskich radnych podjęło łącznie 314 uchwał oraz 2 stanowiska. Radni VIII kadencji zadali łącznie 850 zapytań i interpelacji dotyczących przeróżnych spraw z zakresu funkcjonowania miasta.

W 2023 roku odbyły się również wybory parlamentarne. W tym celu w Szczecinie utworzono 208 obwodowych komisji (193 stałe obwody głosowania i 15 odrębnych obwodów głosowania), w których pracowało łącznie 1944 osób. W samym tylko Szczecinie, 15 października br. w wyborach do sejmu oddano 223 055 kart ważnych, a do senatu oddano 222 689 kart ważnych.

Wybory były rekordowe pod względem frekwencji. W stolicy Pomorza Zachodniego udział w nich wzięło łącznie 223 360 osób, czyli 77,88 proc. uprawnionych (w wyborach do sejmu) oraz 223 140 osób, czyli 77,75 proc. uprawnionych (w wyborach do senatu).

Zielone miasto

W 2023 roku po raz pierwszy do zasilania miejskich jednostek została wykorzystana energia elektryczna wyprodukowana z odpadów przez szczeciński EcoGenerator, czyli Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Energia ta zasilała m.in. oświetlenie ulic i sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach. Działania te są realizowane w ramach programu Energia Miasta Szczecin, którego celem jest osiągnięcie przez miasto samodzielności energetycznej.

Dbałość o środowisko naturalne i zieleń to ważne aspekty funkcjonowania miasta. W ciągu roku w Szczecinie pojawiło się ponad 1,5 tys. nowych drzew. Zasadzono również niezliczoną ilość krzewów, sadzonek kwiatów i innej zieleni, które na co dzień cieszą mieszkańców. Poadto 218 drzew w 7 różnych lokalizacjach objęto specjalistyczną pielęgnacją w ramach realizacji projektu pn. Utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasto Szczecin – etap IV. Jest to kontynuacja działań z lat 2020–2022, które objęły 447 drzew – pomników przyrody. Warto odnotować, że szczecinianie okazali ogromne serce zwierzakom, które trafiły do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Nowy dom znalazło w tym roku ponad 200 psów oraz blisko 250 kotów. Pomimo sporej liczby adopcji na własny kąt wciąż czeka ponad 60 kotów i tyle samo psów.

Jedną z ciekawszych inicjatyw, która z powodzeniem od 2018 r. działą w naszym mieście jest charytatywna Galeria „Szpargałek”. W mijającym roku, lubiany przez szczecinian (i nie tylko!) „Szpargałek”, był otwierany aż 17 razy, dzięki czemu udało się uzbierać i przekazać organizacjom pomocowym blisko 65 tys. złotych!

Aktywność społeczna

Za nami 11. edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy mogli wybierać spośród 149 propozycji – 124 projektów lokalnych i 25 w kategorii „Zielone SBO”. Na zwycięskiej liście znalazły się ostatecznie 33 projekty, a do wydania jest łącznie 17,2 mln zł (z tego 30 proc. w ramach „Zielonego SBO”).

W tegorocznym głosowaniu wzięło udział ponad 26 tysięcy osób oddając ponad 50 tysięcy głosów. Do precedensowej sytuacji doszło w obszarze lokalnym Niebuszewo, w którym dwa projekty uzyskujały i jednakową liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem, o tym, który projekt trafił do realizacji zdecydowało losowanie.

W 7. edycji projektu „Zrobione w Szczecinie”, ten wyjątkowy certyfikat trafił do 18 lokalnych przedsiębiorców – 9 w kategorii usługi oraz 9 w kategorii produkty. Od pierwszej edycji, o przyznanie wyróżnienie starło się już ponad 320 szczecińskich podmiotów, spośród których ponad 100 otrzymało możliwość posługiwania się znakiem.

Oświata

W 147 placówkach oświatowych rok szkolny 2023/2024 rozpoczęło ponad we wrześniu 55 tys. uczniów i przedszkolaków. Na ich potrzeby utworzono łącznie 2636 oddziałów. Zadanie było szczególnie wymagające w szkołach ponadpodstawowowych – był to już kolejny rok, gdy w rekrutacji do tego typu szkół brał udział tak zwany podwójny rocznik.

Szczecińskie szkoły rywalizują także w zakresie edukacji ekologicznej. W ostatnich miesiącach w 23 szczecińskich szkołach uruchomiono projekt „Pij kranówkę”, w ramach którego w placówkach zamontowano 40 poidełek. Celem zadania jest nie tylko zmniejszenie ilości plastiku, ale przede wszystkim wzmocnienie prozdrowotnych nawyków u najmłodszych szczecinian.

Szięki współpracy Miasta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 5 szczecińskich szkołach utworzono nowoczesne ekopracownie. Dzięki nim młodzi mieszkańcy Szczecina mogą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii czy też meteorologii.

Sfera społeczna

Jak pokazują statystyki, sporym zainteresowaniem szczecinian nadal cieszą się Szczecińskie Karty Rodzinne oraz Szczecińskie Karty Seniora, które oferują swoim posiadaczom szereg zniżek i udogodnień. W 2023 roku wydano blisko tysiąc kart rodzinnych oraz ponad 2 tys. kart dla seniorów. W 2023 mieszkańcy Szczecina mogli kolejny rok z rzędu korzystać ze świadczenia pn. „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”. W VI edycji projektu podjęto decyzję o wypłacie 600 świadczeń na łączną kwotę ponad 1 mln złotych.

Minął kolejny rok działania popularnego Centrum Seniora. Jednostka od 2019 roku na co dzień pomaga starszym mieszkańcom naszego miasta m.in. poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i psychologicznych czy też organizowanie rozmaitych warsztatów i spotkań. W tym roku za pośrednictwem centrum do seniorów trafiło 200 opasek życia, 200 paczek społecznych oraz 200 razy zrealizowano tzw. usługę wolontarystyczną  i 4 potańcówki, w których udział wzięło łącznie ponad 600 seniorów.

Centrum Seniora zorganizowało Tygodzień Inicjatyw Senioralnych, podczas którego około 3 tys. uczestników mogło skorzystać z oferty 15 wystawców, 41 instytucji oraz 28 partnerów zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia. W tym czasie również odbyło się aż 112 rozmaitych wydarzeń skierowanych do seniorów.

W ramach projektu „Cztery kąty na trzeci wiek” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uruchomił kolejne mieszkanie wspomagane dla osób starszych z całodobową opieką świadczoną przez wykwalifikowanych opiekunów, w którym  zamieszkało 6 seniorów. Obecnie w Szczecinie działa w 10 takich mieszkań, w których łącznie znajduje się 70 miejsc całodobowej opieki.

Kontynuowane było też wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju przed trwającą wojną. Szczeciński MOPR prowadził działania w ramach projektu „Ukraina bliżej nas”, z których skorzystało ponad 1,1 tys. obywateli Ukrainy.

W 2023 roku zakończono realizację dwóch projektów: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” oraz „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”. W ramach projektu „Zaopiekowani” udzielano wsparcia w formie usług opiekuńczych, usług asystenta osób niesamodzielnych, pomocy w formie opieki wytchnieniowej oraz szeroko rozumianego poradnictwa dla opiekunów osób niesamodzielnych. W ramach projektu prowadzona była także wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. Łącznie ze wsparcia we wszystkich zadaniach skorzystało ponad 2500 mieszkańców Szczecina i województwa. Wartość projektu wyniosła ponad 14 mln zł.

Z kolei w projekcie „Samodzielni” realizowane były usługi środowiskowe, opiekuńcze oraz usługi wsparcia rodziny i dzieci w pieczy zastępczej m.in. w formie rozwoju placówek wsparcia dziennego, utworzenia nowych placówek, szkoleń dla opiekunów czy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Z działań w ramach projektu, którego wartość wyniosła prawie 10 mln zł skorzystało ponad 1,6 tys. mieszkańców Szczecina.

Rok pełen sportu…

Powoli dobiegający końca rok był pełen wydarzeń sportowych. Ponad 260 z nich zostało objętych Mecenatem Miasta lub Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin. Dodatkowo organizatorzy ponad 270 razy zwracali się do Urzędu Miasta Szczecin z wnioskiem o udzielenie licencji na używanie znaków Gminy Miasta Szczecin.

Niewątpliwie jednym z największych tegorocznych wydarzeń plenerowych były Żagle 2023, czyli żeglarskie święto w samym sercu Szczecina. W trakcie 3 dni można było spotkać 170 wystawców, 5 stref tematycznych, 2 wesołe miasteczka oraz ponad 30 żaglowców i łódek. Około 380 tys. osób mogło cieszyć się programem artystycznym pokazywanym na dwóch scenach, na których wystąpiło łącznie 8 orkiestr dętych oraz 21 artystów. Wydarzenie nie udałoby się bez zaangażowania 23 oficerów łącznikowych, którzy opiekowali się członkami załóg jednostek cumujących przy nabrzeżach. W czasie tegorocznych „Żagli” przeszli oni około 45 km robiąc przy tym 1,65 mln kroków i pomagali blisko 400 członkom załóg.

Rok 2023 to dziewięć lat ze Szczecińskim Rowerem Miejskim Bike_S. W ciągu ostatnich 12 miesięcy z tego lubianego przez mieszkańców i turystów rozwiązania skorzystało 26 tys. użytkowników. Do ich dyspozycji oddano 853 rowery i 115 stacji. Szacuje się, że Bike_S został w tym roku wypożyczony łącznie ok. 205 tys. razy, a największa liczba wypożyczeń (33 tys.) miała miejsce w sierpniu.

W ciągu mijających 365 dni nie zabrakło imprez biegowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską. W tym czasie zwolennicy tego typu aktywności mogli wziąć udział w 6 biegach dla dorosłych i 4 dziecięcych, na które sprzedano łącznie 2885 pakietów. 2631 uczestników przebiegło w sumie 11 701,8 km, co oznacza, że pokonali dystans odpowiadający w linii prostej odległości ze Szczecina do Chile! Dzięki przebyciu tych kilometrów udało im się spalić kalorie odpowiadające zjedzeniu ponad… 2200 szczecińskich pasztecików.

Miłośników aktywnego wypoczynku z całą pewnością ucieszyło lodowisko przy Netto Arenie. Ślizgawka przy ulicy Szafera ma powierzchnię blisko 1000 m kw. i jednorazowo może pomieścić nawet 130 osób. Lodowisko, które będzie działać do 18 lutego 2024 r. jest czynne 7 dni w tygodniu. Do końca 2023 roku organizatorzy odnotowali tam ponad 7800 chętncyh, którzy ponad 4 tys. razy zdecydowali się na wypożyczenie łyżew i ponad 230 razy wypożyczyli „pingwinki” pomagające najmłodszym w stawianiu pierwszych kroków na lodowej tafli.

W tym roku w stolicy Pomorza Zachodniego działały 442 kluby i stowarzyszenia o charakterze sportowym, dzięki którym mieszkańcy Szczecina (i nie tylko!) mogą rozwijać swoje zainteresowania, poprawiać sprawność fizyczną czy po prostu dobrze spędzać wolny czas.

…oraz kultury i rozrywki

W 2023 roku nie próżnowała Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, której nowa siedziba od września 2014 cieszy zarówno mieszkańców, jak i turystów przybywających do Szczecina. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odbyło się tam 69 koncertów, których wysłuchało ponad 46 tys. melomanów. W sumie we wszystkich wydarzeniach – koncertach, warsztatach, zwiedzaniu, wernisażach, wykładach, dyskusjach, pokazach filmowych, koncertach dla szkół i wydarzeniach edukacyjnych – organizowanych zarówno w siedzibie przy ulicy Małopolskiej, jak i poza nią, wzięło udział ponad 86,3 tys. gości.

Podobnie pracowicie rok upłynął w Teatrze Współczesnym, w którym odbyło się 7 premier. Łącznie, aktorzy zagrali w 229 spektaklach oraz wzięli udział w 8 festiwalach. Szacuje się, że łącznie wszystkie przedstawienia obejrzało 32 354 widzów. W ofercie instytucji znalazła się również edukacja teatralna, w ramach której przeprowadzono 61 warsztatów dla 1140 uczstników.

Podsumowując rok nie sposób nie wspomnieć o Teatrze Lalek „Pleciuga”, który obchodził 70-lecie swojego istnienia! To wyjątkowe miejsce jest doceniane zarówno przez dorosłych widzów, jak i tych najmłodszych, którzy dzięki Pleciudze od najmłodszych lat mogą poznawać magiczny świat teatru. W 2023 roku w Pleciudze wystawiono 415 spektakli, które obejrzało 64 tys.  widzów oraz zorganizowano 202 edycje warsztatów dla najmłodszych. Warto dodać, że odbyło się  5 premier, 6 przedstawień było skierowanych do dorosłych odbiorców, a 4 tytuły do młodzieży.

W tym roku kontynuowano projekt pn. „Otwarte pracownie”. W jego ramach blisko 200 szczecińskich twórców i artystów szeroko otworzyło drzwi swoich pracowni, dzięki czemu zainteresowani mogli podpatrzeć ich przy pracy oraz poznać sekrety twórczego warsztatu. Na uczestników wydarzenia czekało około 90 różnorodnych aktywności, prezentacji i spotkań. Zarówno miłośnicy fotografii, rzeźbiarstwa, malarstwa czy też grafiki znaleźli coś dla siebie.

W tym roku w naszym mieście nie zabrakło również uwielbianego przez szczecinian i turystów Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wydarzenie, które na dobre wpisało się w przedświąteczny krajobraz Szczecina w tym roku trwało ponad 3 tygodnie. W tym czasie, rozmaite produkty oferowało aż 109 wystawców. Niezwykły klimat udało uzyskać się między innymi dzięki 200 choinkom ozdobionym przez uczniów z 40 szkół, 550 metrom świetlnych girland ozdabiających domki, 15-metrowemu kołu młyńskiemu, 14-metrowemu drewnianemu wiatrakowi oraz 5 punktom zdjęciowym, które stanowiły doskonałe tło do świątecznych fotografii.

* Z uwagi na to, iż artykuł był przygotowywany przed zamknięciem roku, dane budżetowe dotyczą okresu od stycznia do końca listopada 2023 r.

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA