Poniedziałek, 25 września 2023 r. 
21 szczecin
REKLAMA

Społeczna Straż Rybacka

Data publikacji: 31 marca 2021 r. 08:41
Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2021 r. 08:41
Społeczna Straż Rybacka
 

Terenem działania naszej Społecznej Straży Rybackiej są wody Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. W strukturze organizacyjnej SSR Okręgu PZW w Szczecinie znajduje się 9 komend SSR powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miasta Szczecin.

Podstawą działania komend SSR są regulaminy zgodne z ustawą o rybactwie śródlądowym zatwierdzone uchwałami poszczególnych rad powiatów.

Zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami ministra zdrowia i wytycznymi Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z uwagi na zagrożenie kraju wirusem COVID-19, wprowadzone zostały wytyczne dotyczące organizacji pracy poszczególnych komend SSR Okręgu PZW w Szczecinie. Do działań poszczególnych komend SSR wprowadzono procedury mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa. Strażników SSR podczas patrolowania wód obowiązuje między innymi użycie maseczek ochronnych oraz rękawiczek nitrylowych lub lateksowych. W patrolach mogą brać udział tylko osoby całkowicie zdrowe nieposiadające żadnych objawów zarażenia wirusem.

Ograniczona została także do niezbędnego minimum liczba strażników biorących udział w patrolu. Ograniczeniu uległa także liczba kontroli przeprowadzanych z bezpośrednim kontaktem z osobami wędkującymi. Ograniczeniu uległa także liczba kontroli przeprowadzanych wspólnie z PSR i policją. Przeprowadzane przez strażników kontrole skupiły się przede wszystkim na ochronie tarlisk i miejsc gromadzenia się ryb, przeciwdziałaniu kłusownictwu, patrolowaniu obrębów ochronnych i przestrzeganiu przez wędkarzy ograniczeń dotyczących dozwolonych metod połowu.

Mimo tych ograniczeń strażnicy Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW w Szczecinie w 2020 roku przeprowadzili 1239 kontroli, w tym: 1090 kontroli samodzielnych, 88 kontroli wspólnych z Państwową Strażą Rybacką, 88 kontroli wspólnych z policją oraz jedną kontrolę z Głównym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego. Kontroli poddanych zostało 9747 osób wędkujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie i w ich wyniku ujawniono 341 wykroczeń. W 200 przypadkach wykroczenia zakończyły się postępowaniami mandatowymi, 56 spraw skierowanych zostało do organów ścigania, a 82 wykroczenia zakończyły się pouczeniami. W trakcie kontroli wykryte zostały także 64 przestępstwa, w tym 18 przypadków z ujawnieniem sprawcy. W trakcie kontroli zlikwidowano następujący sprzęt kłusowniczy: 69 sieci (wontony, drygawice), 25 żaków, przestaw lub mieroży, 80 sznurów, 4 ościenie, 3 sztuki sprzętu pływającego i 19 wędzisk. Udzielonych zostało także 318 informacji o zasadach obowiązujących na łowiskach.

M.K.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA