Środa, 17 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Przeładunki cały czas rosną

Data publikacji: 2023-07-28 12:20
Ostatnia aktualizacja: 2023-08-25 21:59
Fot. Marek CZASNOJĆ  

W lipcu zespół portów Szczecin-Świnoujście podsumował wyniki przeładunków za pierwsze pół roku. Są one o blisko trzy i pół proc. lepsze aniżeli w analogicznym czasie roku ubiegłego. Operatorzy portowi przez sześć miesięcy obsłużyli prawie 18,1 mln ton ładunków.

W portach wzrosły przeładunki węgla (o 60 proc.), ładunki z grupy inne masowe (o 35,4 proc.), zbóż (o 45,3 proc.), paliw (o 26,5proc.), w tym LNG (o 10,6 proc.) oraz kontenerów (o 4,8 proc.).

O blisko połowę w porównaniu z minionym rokiem spadły natomiast przeładunki rud metali. Na minusie jest też drobnica (spadek o 9,4 proc.), w tym drobnica promowa (minus 10,2 proc.).

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście prognozuje, że tegoroczne wyniki przeładunkowe powinny przekroczyć wynik wypracowany w 2022 roku – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ.

Przypomina, że dla portów Szczecin i Świnoujście rok 2022 był rekordowy pod względem przeładunków. Wynik wynoszący blisko 37 mln ton był lepszy o 11 proc. niż w 2021 r.

– Optymizm wynika z rosnącego potencjału przeładunkowego i zamiany floty statków na większe – dodaje M. Woźniak-Lewandowska. – Przykładowo, 10 lipca odnotowano przeładunki dobowe na niespotykanym dotąd poziomie ponad 200 tys. ton. Tym samym zauważalne są już skutki pogłębienia toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 metra.

ZMPSiŚ podejmuje działania ukierunkowane na stały rozwój portów, stwarzając warunki i możliwości do obsługi coraz większej ilości ładunków. Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem.

Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów, będą nowe terminale w Świnoujściu: głębokowodny kontenerowy oraz instalacyjny do obsługi morskich farm wiatrowych.

(ek)