Środa 07 grudnia 2022r. 
REKLAMA

Porty na fali [FILM]

Data publikacji: 2020-12-31 10:52
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-29 10:31
Porty na fali
Pomimo trudnych okoliczności związanych z pandemią zespół portów Szczecin i Świnoujście zachował swoją zdolność operacyjną i kończy ten rok z wynikiem podobnym jak 12 miesięcy temu, przekraczając 30 mln ton obsłużonych towarów. Fot. ZMPSiŚ  

Rok 2020 był wymagający, gdyż upłynął w cieniu pandemii koronawirusa, z którym mierzył się świat. Jednak pomimo tych trudnych okoliczności zespół portów Szczecin-Świnoujście zakończy ten rok z wynikiem niemal identycznym jak 2019, przekraczając 30 mln ton obsłużonych towarów. Zaprocentowały tu różnorodność i uniwersalny charakter obu portów. Jednocześnie rok 2020 zapisał się jako czas ofensywy inwestycyjnej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

– Pomimo wymagających pandemicznych okoliczności zespół portów Szczecin-Świnoujście pozostał w 2020 roku w pełni operacyjny we wszystkich obszarach i zakończy rok z wynikiem niemal identycznym jak 2019, oscylującym wokół 31-32 mln ton obsłużonych towarów, co w czasach kryzysu można uznać za sukces – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ.

Ofensywa inwestycyjna

Dalszemu rozwojowi portów w Szczecinie i Świnoujściu służy wielomiliardowa, historyczna wręcz ofensywa inwestycyjna, która jest realizowana zarówno przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście, jak i inne podmioty, w tym Urząd Morski w Szczecinie, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki tym projektom porty zmienią swoje oblicze, stając się nowoczesnym, przyjaznym środowisku i dobrze skomunikowanym z zapleczem miejscem do prowadzenia biznesu.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin to inwestycja Urzędu Morskiego w Szczecinie o wartości ok. 1,4 mld zł. Obejmuje pogłębienie toru do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych w postaci dwóch sztucznych wysp. Ten projekt znacząco poprawi ofertę zespołu portów, umożliwiając zawijanie większych jednostek do Szczecina, a w konsekwencji pozyskanie dodatkowych kontrahentów i ładunków.

W związku z tym projektem ruszyły dwa wielkie przedsięwzięcia ZMPSiŚ w porcie Szczecin: w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Wykonawcą projektu pn. „Poprawa dostępu do portu w  Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest konsorcjum firm NDI sp. z o.o. oraz NDI SOPOT SA, natomiast „Poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” wykonuje gdańska Korporacja Budowlana DORACO.

 

W Świnoujściu na terminalu promowym łączone są dwa stanowiska promowe w jedno duże, największe w tej chwili na Bałtyku. Docelowo ma mieć długość 270 m, umożliwiając obsługę największych promów, jakie kiedykolwiek pływały w tym rejonie. ZMPSiŚ tworzy tam terminal intermodalny, gdzie transport kolejowy w relacji z promami będzie odgrywał kluczową rolę. Dlatego powstają dodatkowe tory kolejowe, a istniejące są modernizowane. W pobliżu budowany jest również parking na 278 ciężarówek.

W Szczecinie i Świnoujściu trwają największe w historii prace budowlane modernizujące dostęp kolejowy do portów. To inwestycja PKP PLK. Po zakończonych pracach do portów pojadą dłuższe i cięższe składy. Pociągi towarowe będą mogły mieć długość nawet 750 metrów przy obciążeniu na oś 21 kN.

Rozbudowywany jest terminal LNG w Świnoujściu. Powstanie tam m.in. kolejne nabrzeże umożliwiające również reeksport skroplonego gazu. Budowa nabrzeża to wspólne przedsięwzięcie Polskiego LNG i ZMPSiŚ.

– W toku jest proces wyłaniania operatora głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu – uzupełnia M. Woźniak-Lewandowska. – Zakończyły się prace przygotowawcze, a teraz ZMPSiŚ poszukuje firmy, która zaprojektuje, sfinansuje i zrealizuje przedsięwzięcie oraz będzie operatorem terminalu.

Jeśli uda się zrealizować wszystkie zamierzenia inwestycyjne, to w 2050 roku zespół portów Szczecin-Świnoujście będzie dysponować potencjałem mogącym obsłużyć niemal trzykrotnie więcej ładunków niż obecnie.

Dbałość o środowisko naturalne

W 2020 r. w działaniach inwestycyjnych ZMPSiŚ ekologia odgrywała bardzo ważną rolę. Wykonano szereg inicjatyw w tym obszarze, jak chociażby montaż platform siedliskowych dla orła bielika w trzech lokalizacjach w nadleśnictwach Trzebież i Gryfino wraz z monitoringiem ich skuteczności przez kolejne 10 lat. W porcie Szczecin na Ostrowie Grabowskim powstało pole osadowe i zasobnia, gdzie będą składowane i utylizowane materiały pozostałe po czyszczeniu studzienek i kanalizacji deszczowej. ZMPSiŚ inwestuje w uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wyposażanie nowych terenów na obszarach portów Szczecin i Świnoujście w infrastrukturę odprowadzania ścieków sanitarnych i  deszczowych.

Spółka społecznie odpowiedzialna

ZMPSiŚ, spełniając rolę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w roku 2020 zaangażował się w  pomoc służbom medycznym w walce z koronawirusem. Przekazał wsparcie finansowe za ponad milion złotych, dzięki czemu zakupiono sprzęt medyczny, tj.: respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne oraz ambulans, a także aparaturę służącą do wczesnej diagnostyki koronawirusa i dwa urządzenia Plasmair Sentinel do automatycznej dezaktywacji i likwidacji w powietrzu w obecności pacjentów i personelu medycznego szerokiego spektrum szkodliwych mikroorganizmów, takich, jak: bakterie, grzyby, wirusy, drożdże czy pleśnie.

Ponadto w 2020 roku na tyle, na ile się dało spółka realizowała plan sponsoringowy, obejmując wsparciem kluby sportowe, inicjatywy kulturalne oraz przedsięwzięcia podejmowane przez szkoły. Przykładem jest pomoc dla Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu, kształcącego m.in. przyszłych mechaników okrętowych i nawigatorów morskich. Za otrzymane środki w placówce unowocześniono pracownię nawigacyjną, rozbudowując w ten sposób bazę dydaktyczno-warsztatową. ZMPSiŚ wyposażył również pracownię komputerową w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie. W tym celu spółka przekazała dziesięć zestawów komputerowych wraz z okablowaniem, myszkami i klawiaturami oraz jedną drukarkę laserową. W 2020 roku kontynuowany był także program edukacyjny „Dni portu w szkole”, popularyzujący wiedzę o gospodarce morskiej, skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Za działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu ZMPSiŚ został uhonorowany przez ekonomistów z Uniwersytetu Szczecińskiego tytułem „Równa firma” oraz wyróżniony przez Północną Izbę Gospodarczą w  Szczecinie.

Jubileusz w cieniu pandemii

W 2020 roku ZMPSiŚ obchodził swoje 70. urodziny. W związku z jubileuszem planowano wiele uroczystości, niestety, z powodu pandemii obchody miały symboliczny wymiar.

Portowy jubileusz został zainaugurowany dwoma koncertami szczecińskiej orkiestry kameralnej Baltic Neopolis Orchestra, która wykonała największe dzieła z repertuaru klasyków wiedeńskich. Muzyczne wydarzenia odbyły się w styczniu w szczecińskiej Trafostacji Sztuki oraz w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu. Z kolei w lipcu w szczecińskim porcie na scenie „Wielkiego koncertu nocy letniej” wystąpiły największe sławy polskiej muzyki rozrywkowej z Beatą Kozidrak na czele. Koncert prowadził Tomasz Kammel, a transmitowała go telewizyjna Dwójka.

Z okazji jubileuszu z inicjatywy ZMPSiŚ ukazała się jubileuszowa publikacja pt. „Wczoraj i dziś portów w Szczecinie i Świnoujściu. 70 lat polskiego zarządu w portach Szczecin i  Świnoujście”. Tematy portowe ukazane są na blisko 200 stronach, gdzie obok bogatych pod względem merytorycznym treści zamieszczono atrakcyjne grafiki, mapy i zdjęcia. Autorem publikacji jest znany przewodnik szczeciński Ryszard Kotla, a wydawcą – firma Zapol Sobczyk
sp. j. Nakład liczy 500 egzemplarzy. Publikacja nie jest dostępna w sprzedaży, służy celom promocyjno-marketingowym ZMPSiŚ.

Tradycją są porowe akcje zbiórki krwi. Tegorocznej przyświecało hasło „70 litrów krwi na 70-lecie”. Jej uczestnicy oddali ponad 13 litrów krwi, a tym samym osiągnięto zakładany cel, gdyż obecnie portowcy mają na swoim koncie zebrane 75,5 l tego cennego daru.

Inne portowe wydarzenia

W tym szczególnym roku nie brakowało też wielu innych wydarzeń w zespole portów. Nie sposób wymienić wszystkie. Warto wspomnieć, że w lutym spółka ZMPSiŚ i Kuratorium Oświaty w Szczecinie podpisały porozumienie dotyczące popularyzacji wiedzy o gospodarce morskiej wśród dzieci i młodzieży. W marcu w szczecińskim porcie odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia o Współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. W maju saperzy bezpiecznie usunęli z terenu terminalu promowego w Świnoujściu niewybuch z czasów II wojny światowej. Znaleziono go podczas prac przy rozbudowie terminalu. Na początku czerwca

ZMPSiŚ przystąpił do deklaracji COVID-19 największych portów na świecie, a pod koniec tego samego miesiąca komisje weryfikacyjne potwierdziły wysoki poziom bezpieczeństwa w portach w Szczecinie i Świnoujściu. W lipcu świętowano setną dostawę gazu do terminalu LNG, odbył się też koncert i premiera płyty „Dźwiękowy Szlak Odry” Michała Zygmunta w ramach wystawy „Narodziny polskiego Szczecina”. Na początku września ZMPSiŚ uczestniczył w internetowym seminarium Organizacji Portów Bałtyckich (Baltic Ports Organization). W październiku do portu w Świnoujściu zawinął statek „Da Chang”, na którego pokładzie przypłynęła maszyna do drążenia tunelu (TBM). W tym samym czasie w porcie Szczecin przeprowadzono ćwiczenia wojskowe „Wargacz 20”. Na początku listopada ruszył w portach pilotaż Port Community System. Odbyło się też pierwsze bunkrowanie LNG w porcie Szczecin.

– W połowie grudnia, z tytułu rządowych obligacji o wartości jednego miliarda złotych z przeznaczeniem na inwestycje związane z budową portów zewnętrznych, ZMPSiŚ otrzymał 328 mln zł – dodaje M. Woźniak-Lewandowska. – Środki te spółka przeznaczy na infrastrukturę zapewniającą dostęp do głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu od strony morza.

(ek)

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA