Poniedziałek 30 stycznia 2023r. 
REKLAMA

Boom inwestycyjny

Data publikacji: 2020-05-22 12:44
Ostatnia aktualizacja: 2020-05-22 12:46
Boom inwestycyjny
 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest w ścisłej czołówce inwestorów w regionie. Od chwili, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, czyli od 2004 roku, dzięki unijnemu wsparciu do końca 2021 roku wartość inwestycji zrealizowanych przez spółkę w zespole portów Szczecin – Świnoujście przekroczy 2 mld złotych.

Część przedsięwzięć jest bezpośrednio związana z modernizacją toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. To zadanie Urzędu Morskiego w Szczecinie, ale przygotowanie portowych nabrzeży do nowej głębokości należy do ZMPSiŚ. Stąd w obecnym pakiecie inwestycyjnym zakłada się ich przebudowę w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego w szczecińskim porcie. W pierwszym przypadku niezbędna jest modernizacja nabrzeży: Czeskiego, Słowackiego i Fińskiego. Budowane też będzie nowe nabrzeże Norweskie, a w przyszłości być może Duńskie, które zamknie wschodnią część kanału. Tutaj będzie się koncentrowała obsługa drobnicy, w tym kontenerów. Dodajmy, że niedawno zmodernizowano nabrzeże Spółdzielcze, zamykające Kanał Dębicki. Z kolei w rejonie Basenu Kaszubskiego powstanie m.in. nowe nabrzeże Dąbrowieckie, a przebudowane zostaną np. nabrzeża Katowickie i Chorzowskie. Efektem ma być stały wzrost ilości obsługiwanych towarów oraz pozyskanie nowych inwestorów lokujących swój biznes w zespole portów.

– Kwestią najistotniejszą jest przystosowanie infrastruktury zespołu portów do aktualnych trendów na rynku transportu morskiego i otwarcie szczecińskiego portu na znacznie większe jednostki, co z kolei pozwoli na znaczne zwiększenie konkurencyjności obu portów oraz działających na ich terenie firm – mówi Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Również spółki przeładunkowe operujące w szczecińskim porcie inwestują (m.in. w nowy sprzęt i urządzenia) w celu dostosowania swoich możliwości do obsługi większych statków.

Wspólną dla portów Szczecin i Świnoujście inwestycją jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Obejmuje: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną i wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne i wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów. Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portów. Istotnym elementem są działania w terminalu promowym w Świnoujściu. Zostanie tam zbudowana instalacja do zasilania promów z lądu w czasie postoju, żeby wyeliminować pracę agregatów.

W Świnoujściu trwają też intensywne roboty związane z rozbudową terminalu promowego w kierunku obsługi transportu intermodalnego, czyli przewozu ładunków, np. w kontenerach, z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu. Przedsięwzięcie jest częścią globalnego projektu, dotyczącego usprawnienia i optymalizacji łańcuchów logistycznych pomiędzy Skandynawią i Europą Południową. To kontynuacja współpracy w ramach „autostrady morskiej” ze szwedzkim portem Trelleborg.

– Rozwój w kierunku intermodalu jest wymogiem czasu i oczekiwań rynku – podkreśla prezes Urbaś.

Pracami objęta jest północna część terminalu. Efektem będzie m.in. połączenie stanowisk nr 5 i 6 w jedno o długości 294 m. Powstanie nowa infrastruktura kolejowa oraz place postojowe dla naczep. Przebudowana zostanie galeria pasażerska oraz zakupiony sprzęt przeładunkowy. Przy terminalu powstaje też nowy parking dla ok. 300 ciężarówek.

Świnoujski port zewnętrzny wkrótce czeka budowa kolejnego stanowiska statkowego – do eksportu skroplonego gazu ziemnego. To wspólny projekt ZMPSiŚ oraz spółki Polskie LNG. Rozbudowa terminalu LNG, a także przyszła budowa głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu poszerzą ofertę przeładunkową zespołu portów.

ZMPSiŚ ma też swój udział w poprawie dostępu kolejowego do obu portów, wielkim przedsięwzięciu prowadzonym obecnie przez PKP PLK. Ponadto, uczestniczy w pracach mających na celu użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

(ek)

Fot. Marek Czasnojć

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA