poniedziałek, 19 października 2020.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski > Boom inwestycyjny

Boom inwestycyjny

Boom inwestycyjny
Data publikacji: 2019-10-24 11:57
Ostatnia aktualizacja: 2019-11-21 11:18
Wywietleń: 946 424086

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA to niekwestionowany lider inwestycyjny w regionie. Od chwili, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, czyli od 2004 roku, dzięki unijnemu wsparciu do końca 2021 roku wartość inwestycji zrealizowanych przez spółkę w zespole portów Szczecin – Świnoujście przekroczy 2 mld złotych.

Port to wielobranżowy węzeł infrastrukturalny i logistyczny, dlatego inwestycje ukierunkowane są na poprawę konkurencyjności zespołu portów Szczecin – Świnoujście oraz zwiększenie wydajności zarządzanej infrastruktury, jak również zagospodarowanie dodatkowych terenów na cele portowe. Część inwestycji jest bezpośrednio związana z modernizacją toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. O ile bowiem pogłębienie samego toru to zadanie leżące w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie, o tyle przygotowanie nabrzeży do nowej głębokości należy do ZMPSiŚ. Stąd w zaplanowanym pakiecie inwestycyjnym zakłada się ich modernizację w rejonie przeładunków drobnicowych (Kanału Dębickiego) oraz przeładunków masowych (Basenu Kaszubskiego) w szczecińskim porcie. Efektem tych działań ma być stały wzrost wielkości obsługiwanych towarów oraz pozyskanie nowych inwestorów lokujących swój biznes w zespole portów.

Podczas niedawnego, dorocznego rejsu, organizowanego przez zachodniopomorski oddział Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Marek Trojnar, szef Biura Strategii i Rozwoju w ZMPSiŚ, przybliżył szczegóły prac, jakie będą wykonane.

– W przypadku inwestycji dotyczącej poprawy dostępu do portu w rejonie Kanału Dębickiego zostaną zmodernizowane nabrzeża Czeskie i Słowackie – mówił. – Modernizacja ta będzie polegała na ich całkowitej przebudowie, na uzyskaniu głębokości technicznej 12,5 m oraz zwiększeniu dopuszczalnego obciążenia nabrzeża.

Jak dodał, w ramach tej inwestycji zostało już zmodernizowane nabrzeże Spółdzielcze, zamykające Kanał Dębicki. Zbudowano drugą rampę ro-ro, bliźniaczą do znajdującej się na nabrzeżu Fińskim.

– Kanał będziemy poszerzać, ponieważ dzisiaj ma 200 m szerokości tylko na wysokości nabrzeża Fińskiego, a w pozostałej części – jedynie 120 m – wyjaśnił M. Trojnar. – Wybierzemy trochę lądu i będzie mieć 200 m na całej swojej długości. To powoduje, że musimy wybudować umocnienia brzegowe.

Planowana jest budowa nowego nabrzeża Norweskiego, a także kolejnych.

– Powstaną ogromne ilości urobku zarówno z pogłębiania kanału, jak i z jego poszerzania – zaznaczył szef Biura Strategii i Rozwoju. – Część będzie odłożona na Ostrowie Grabowskim. Już teraz przystępujemy do modernizacji istniejących i budowy nowych pól odkładu. Urobek będzie też odłożony na Ostrowie Mieleńskim. Umowa z miastem gwarantuje nam w tym miejscu ponad 40 ha terenu na ten cel. Wchodzimy więc na nowy obszar portowy i przygotowujemy Ostrów Mieleński pod przyszłe inwestycje.

Jeśli chodzi o część masową portu, to zmodernizowane zostaną dwa nabrzeża: Katowickie i Chorzowskie.

– Podobnie jak w Kanale Dębickim głębokość techniczna wyniesie 12,5 m oraz dwukrotnie wzrośnie dopuszczalne obciążenie płyty nabrzeża – zapowiedział M. Trojnar. – Na północy od nabrzeża Katowickiego znajduje się dalbowe nabrzeże Zabrzańskie, które dziś jest stanowiskiem do załadunku kwasu siarkowego. Likwidujemy to stanowisko i odtworzymy je już jako nabrzeże Dąbrowieckie przy wschodniej części Parnicy, natomiast Katowickie przedłużamy o obecne nabrzeże Zabrzańskie. Dzięki temu na nabrzeżu Katowickim powstaną dwa stanowiska statkowe, przy których będą mogły być obsługiwane największe statki wchodzące do Szczecina. W tym rejonie też planujemy bardzo duży zakres robót pogłębiarskich, przy czym część urobku wykorzystamy do zasypania Basenu Noteckiego, który praktycznie nie jest eksploatowany. To jest bardzo płytki akwen, a nabrzeża są w bardzo złym stanie technicznym. Dlatego zasypujemy cały basen i powstaną dzięki temu dodatkowe 2 ha terenu, które będą stanowić zaplecze nabrzeża Górnośląskiego.

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej jest inwestycją wspólną dla Szczecina i Świnoujścia.

– Podchodzimy do sprawy kompleksowo – mówił M. Trojnar. – Modernizacji ulegnie sieć kanalizacji sanitarnej, wód opadowych, zasilanie w wodę pitną, sieć cieplna, w Świnoujściu przebudowane będą dwie kotłownie, zostanie zmodernizowana sieć elektryczna, zasilanie, będą nowe linie kablowe, trafostacje, zostanie także wybudowana sieć wody przeciwpożarowej, no i oczywiście telekomunikacja i system do przesyłania danych w obydwu portach. Istotnym elementem tej inwestycji są działania w terminalu promowym w Świnoujściu. Zostanie tam zbudowana instalacja do zasilania promów z lądu w czasie postoju, żeby wyeliminować pracę agregatów.

Drugą wspólną inwestycją dla obu portów jest zakup statku pożarniczego.

– Będzie miał zanurzenie do 4 m, długość kadłuba ok. 30 m, a szerokość – 14 m – przybliżył szczegóły M. Trojnar. – I będzie przeznaczony do obsługi portów w Szczecinie i Świnoujściu, dlatego że w związku z rozbudową terminalu gazowego praktycznie „Strażak 26” musi pozostać do dyspozycji gazoportu, a „Strażak 24” jest już mocno wyeksploatowany.

Następna wspólna inwestycja dla obu portów – realizowana razem z PKP PLK – to poprawa dostępu kolejowego do nich, przy czym w prawie 90 proc. (i kwotowo, i rzeczowo) jest to zadanie PKP PLK.

Wkrótce swoje oblicze zmieni terminal promowy w Świnoujściu. Trwa jego rozbudowa, której priorytetem jest transport intermodalny. Projekt ma dofinansowanie CEF. Realizowany jest w partnerstwie z portem i gminą Trelleborg. Zakłada m.in. połączenie stanowisk nr 5 i 6 w jedno o długości 294 m. Powstanie nowa infrastruktura kolejowa, a także będą przebudowane istniejące tory kolejowe, zostaną wybudowane place postojowe dla naczep, przebudowana galeria pasażerska oraz zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy. Przy terminalu powstanie też nowy parking dla 300 ciężarówek.

Również świnoujski port zewnętrzny czeka budowa kolejnego stanowiska statkowego do eksportu LNG.

By rozwijać port i zwiększać jego konkurencyjność, należy myśleć przestrzenią, stąd kluczowe dla portu są inwestycje w infrastrukturę dostępową. Także tutaj wiele się dzieje. Modernizowane są ciągi transportowe E-59/C-E59, co stworzy warunki dla rozwoju przewozów intermodalnych. Jest to konieczne, biorąc pod uwagę kluczową rolę transportu kolejowego w polityce transportowej UE i Polski, nowe standardy w technologii przewozu towarów koleją i jednocześnie zwiększający się potencjał przeładunkowy w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

Intensywne działania inwestycyjne toczą się również na drodze S3. Z kolei użeglownienie czeka Odrzańską Drogę Wodną.

– Działania podejmowane przez ZMPSiŚ dostrzega rynek – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z Działu Marketingu i Komunikacji ZMPSiŚ. – Dowodzi tego przyznana w tym roku nagroda dla „Tego, który zmienia polski przemysł”.

(ek)


 

Boom inwestycyjny

Komentarze

Dodaj komentarz

logo hejt stop
Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
9
na godz. 18:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Filmy

Pierwszy dzień neutralizacji tallboya

Nekrologi

Sonda

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie