Piątek 20 maja 2022r. 
REKLAMA

Stocznia rekrutuje

Data publikacji: 2019-09-19 10:35
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-19 12:35
Stocznia rekrutuje
Biurowiec Stoczni Szczecińskiej Fot. Elżbieta KUBOWSKA  

Stocznia Szczecińska poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska: specjalista ds. planowania i analiz ekonomicznych oraz zastępca głównego księgowego. Spółka oferuje zatrudnienie od zaraz.

Zakres obowiązków specjalisty ds. panowania i analiz ekonomicznych obejmuje: przygotowywanie rocznego i wieloletniego budżetu oraz kontrolowanie jego realizacji, przygotowywanie kalkulacji w zakresie istniejących i powstających procesów oraz jednostkowych kosztów usług, opracowywanie i rozwijanie procedur oraz narzędzi analitycznych w zakresie prowadzonych zadań, obliczanie i analizę wskaźników KPI dla wydzielonych obszarów biznesowych, a także przygotowywanie kalkulacji i analiz o charakterze stałym i doraźnym.

Wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej trzyletnie doświadczenie w controllingu, w tym w firmie produkcyjnej, oraz bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Access). Praca jest jednozmianowa w godz. 7.30-15.30.

W zakres obowiązków zastępcy głównego księgowego wchodzą: rozliczanie poszczególnych okresów obrotowych w księgach rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych za okresy obrotowe, opracowywanie i aktualizacja projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, współpraca z głównym księgowym przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółki, koordynacja procesu inwentaryzacji składników majątkowych spółki, przeprowadzanie dodatkowych czynności związanych z zamknięciem roku obrotowego, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do audytu biegłych rewidentów, współpraca z biegłymi podczas przeprowadzanego audytu oraz sporządzanie niezbędnych informacji dla jednostki dominującej na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Od kandydata wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe (dodatkowe uprawnienia potwierdzone certyfikatami/dyplomami będą atutem), znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, przepisów prawa podatkowego, bilansowego, pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w księgowości w firmie produkcyjnej, znajomość systemu finansowo-księgowego SAGE-Symfonia ERP (będzie atutem), znajomość pakietu MS Office.

Kandydaci mogą przesyłać swoje oferty na adres e-mail: praca@stocznia-szczecinska.pl, za pomocą formularza zgłoszeniowego lub złożyć osobiście w dziale kadr (ul. Antosiewicza 1,
71-642 Szczecin, pok. 106). Należy dołączyć CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

(isz)


REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA