Sobota, 01 kwietnia 2023 r. 
6 szczecin
REKLAMA

Plan zagospodarowania wód portu w Szczecinie

Data publikacji: 16 lutego 2023 r. 12:16
Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2023 r. 12:16
Plan zagospodarowania wód portu w Szczecinie
Plan zagospodarowania wód portu w Szczecinie ma być narzędziem równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej. Fot. ZMPSiŚ  

Uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie – to główny cel rządowego projektu rozporządzenia dotyczącego przyjęcia planu zagospodarowania dla wód tego portu. Projekt ukazał się 3 lutego br. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich (…) stanowi przesłankę przemawiającą za koniecznością kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym wód portu morskiego w Szczecinie – podano w informacji o projekcie na stronie KPRM.

Jak podkreślono, obecnie dla wód szczecińskiego portu morskiego nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem takiego planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie.

Ma on także pozwolić ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, a także zapewnić trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych.

– Plan wprowadza istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód portu morskiego w Szczecinie, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż – zaznaczono.

Dodano, że analiza uwarunkowań wykonana w ramach planu wskazuje na potrzebę zabezpieczenia przestrzeni portu morskiego w Szczecinie dla takich działań, jak rozbudowa potencjału gospodarki morskiej opartej na funkcjach sieci portów morskich oraz zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi morskiej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał br.

(ek)

Kurier Morski - partnerzy

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA