piątek, 25 maja 2018.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski > Fundusz wsparciem

Fundusz wsparciem

Fundusz wsparciem
Data publikacji: 2017-06-29 08:58
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-29 11:03
Wywietleń: 573 272762

Europejski Fundusz Morski i Rybacki przyczynia się do urzeczywistnienia strategii „Europa 2020” oraz do wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Dąży do realizacji sześciu priorytetów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i akwakultury oraz działań z nimi związanych, stanowiących odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013.

Jednym z priorytetów jest promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy przez realizację celów szczegółowych, takich jak:- zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów;
- ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej;
- zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów;
- podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy;
- wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy;
- rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Drugim priorytetem jest wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Chodzi tu o realizację następujących celów szczegółowych:
- wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy;
- zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności w MŚP;
- ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury;
- propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz o wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz promowanie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego;
- rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Trzeci priorytet to wspieranie wdrażania WPRyb przez realizację następujących celów szczegółowych:
- poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi;
- wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Czwarty unijny priorytet to zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej poprzez realizację celu szczegółowego, jakim jest promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej.

Kolejnym, piątym, priorytetem jest wspieranie obrotu i przetwarzania przez realizację następujących celów szczegółowych:
- lepszą organizację rynku produktów rybołówstwa i akwakultury;
- zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Ostatni, szósty, priorytet to wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
17
na godz. 21:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Różne odcienie filharmonii
Zwiedzanie z prezydentem
Opóźnienia na szczecińskim dworcu
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

Joannie Walczak
W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy
„Mirosław Kwiatkowski niniejszym przeprasza za bezprawne naruszenie dóbr osobistych Pana Przemysława Rafała Chmury, których to naruszeń dopuścił się w treści sporządzonych przez siebie artykułów pod tytułem: – „Biuro nieruchomości w przepompowni”, „Pośredników ci u nas dostatek”, „Wypaczone notarialne umowy”, „Notariusze naginali przepisy”, „Czarna dziesiątka mijającego roku”, „Chwasty tygodnia”, „Pośrednicy drwią z Temidy” oraz „Wyrok na notariusza” opublikowanych w Kurierze Szczecińskim odpowiednio w dniach 23 stycznia 2015 r., 13 lutego 2015 r., 27 listopada 2015 r., 28 grudnia 2015 r., 31 grudnia 2015 r., 9 września 2016 r. oraz 11 października 2016 r., a także stronie internetowej gazety, w których to artykułach zawarto nieprawdziwe i niesprawdzone informacje na temat sposobu świadczenia usług przez Pana Przemysława Rafała Chmurę, w czasie gdy wykonywał on zawód notariusza, oraz o rzekomych nieprawidłowościach, których miał się dopuścić przy świadczeniu tych usług. Mirosław Kwiatkowski zobowiązuje się również do poszanowania dóbr osobistych Pana Przemysława Rafała Chmury.”