Czwartek, 23 marca 2023 r. 
10 szczecin
REKLAMA

Model wart naśladowania

Data publikacji: 27 grudnia 2016 r. 12:36
Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2016 r. 12:48
Model wart naśladowania
 

„Nie jestem doskonały, ale doskonale sobie z tym radzę" - pod takim hasłem reprezentanci stargardzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym świętowali tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Warto jednak podkreślić, że system rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego stargardzian z niepełnosprawnością intelektualną uznany został przez specjalistów za modelowy i wart rozpowszechnienia, bo umożliwia uczestnikom aktywne, pełne i niezależne życie w integracji ze społecznością miasta, w którym żyją. 

Przedstawiciele stargardzkiego koła już od 24 lat dbają o rehabilitację zawodową, społeczną i zdrowotną swych podopiecznych. Wszystkie elementy tego systemu są ze sobą powiązane i tworzą spójną całość. W Warsztatach Terapii Zajęciowej (prowadzących aktywną rehabilitację społeczną i zawodową), Środowiskowym Domu Samopomocy (zapewniającym rehabilitację, ciekawe zajęcia i opiekę osobom najmniej sprawnym) oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” (dającym możliwość zarobkowania) działa 215 osób, w tym 147 wychowanków niepełnosprawnych umysłowo. Do pracy z nimi zatrudnione są 62 osoby jako kadra merytoryczna i administracyjno-obsługowa wszystkich placówek. 33 niepełnosprawnych wychowanków to lokatorzy mieszkalnictwa wspomaganego, a 62 - pracują w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia". Oba przedsięwzięcia są nowatorskie w skali całego kraju. Mieszkalnictwo wspomagane pozwala niepełnosprawnym lokatorom w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i prowadzić swoje życie w zwyczajnych warunkach domowych. Animatorami spędzania życia w ten sposób są zatrudnieni asystenci osób niepełnosprawnych intelektualnie. Do najczęściej stosowanych form pracy w br. należy zaliczyć treningi ekonomiczne, społeczne i zaradności osobistej oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Dzięki zaś pracownikom „Centralnej Kuchni" codziennie produkuje się i dostarcza do dostawców w pojemnikach izotermicznych prawie 1 tys. porcji obiadów dla szkół, przedszkoli, zakładów pracy oraz osób indywidualnych, zwłaszcza starszych i samotnych. W br. pracownicy ZAZ zorganizowali także 69 imprez okolicznościowych, których gośćmi było łącznie 5,5 tys. osób. Każdego roku wszyscy wychowankowie stargardzkiego koła PSnROzUU biorą udział w wielu rajdach, wycieczkach, imprezach sportowych, artystycznych, kulturalnych i turystycznych w kraju oraz poza jego granicami. Wysiłek, jaki opiekunowie wkładają w rozwijanie umiejętności swych wychowanków, łatwo zauważyć. Dowodem są nie tylko wykonywane przez nich zachwycające wyroby rękodzielnicze i smaczne potrawy, ale również spektakle teatralne. Warto też dodać, że zarząd koła pracuje społecznie. 

- W tym roku Zgromadzenie Elektorów Stowarzyszenia przyjęło nowy statut, nadający organizacji nową nazwę: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - podkreśla Kazimierz Nowicki, przewodniczący stargardzkiego koła PSnROzUU. - My jednak nie możemy używać jeszcze tej nazwy, bo choć w sierpniu złożyliśmy w tej sprawie wniosek w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie został on jeszcze rozpatrzony. Sąd więc jest sprawiedliwy, ale niestety nie rychliwy… 

K. Nowicki dodaje również, że nowy statut stowarzyszenia wprowadził istotną zmianę dotyczącą osób, które mogą pełnić funkcję prezesa zarządu głównego lub przewodniczącego zarządu koła. Dotychczas funkcję tę mógł pełnić wyłącznie rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną, teraz zaś może ją sprawować także ktoś z rodzeństwa tej osoby. Kompleksowe działania stargardzkich opiekunów i rodziców, którzy widzą swych podopiecznych jako jednostki dążące do autonomii i samodzielnej aktywności, zostały wysoko ocenione przez specjalistów. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na wniosek zarządu głównego PSOUU w 2013 r. prezydent RP B. Komorowski odznaczył przewodniczącego stargardzkiego koła Kazimierza Nowickiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

- Model stargardzki umożliwia osobom z niepełnosprawnością intelektualną aktywne, pełne i niezależne życie w integracji ze społecznością miasta, w którym żyją - podkreśla Krystyna Mrugalska, honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. - Nie tylko zapewnia tym osobom odpowiednie, dostosowane do ich potrzeb usługi wspierające, ale także pozwala wnosić im własny wkład w ekonomiczne, społeczne i kulturalne życie społeczności lokalnej. I, co ważne, dotyczy to osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Czyli takich, którym najtrudniej jest zapewnić godne miejsce w społeczeństwie i korzystanie ze wszystkich praw człowieka. ©℗

Tekst i fot. (gra)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA