Piątek 07 maja 2021r. 

Komplet umów z wykonawcami Baltic Pipe

Data publikacji: 2020-12-22 12:53
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-22 12:53
Komplet umów z wykonawcami Baltic Pipe
Wyprodukowano już ponad 85 proc. wszystkich rur potrzebnych do ułożenia gazociągu na dnie Bałtyku. Fot. BalticPipe PL/Twitter  

Spółka GAZ-SYSTEM zakończyła trwający kilka miesięcy etap wyboru, negocjacji i kontraktowania 40 kluczowych podmiotów, które w ramach projektu Baltic Pipe świadczą usługi z zakresu robót budowlanych, nadzoru oraz certyfikacji, dostaw sprzętu i materiałów. Podmorski gazociąg wyjdzie na polskie wybrzeże w rejonie Pogorzelicy, a dalsza część lądowa przebiegać będzie m.in. przez województwo zachodniopomorskie. To nie jedyna inwestycja GAZ-SYSTEM w naszym regionie. Spółka prowadzi obecnie również przebudowę gazociągu Goleniów – Police.

Baltic Pipe to strategiczny projekt o charakterze międzynarodowym, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu do Polski. Projekt jest realizowany przez GAZ-SYSTEM przy współpracy z firmą Energinet – duńskim operatorem systemu przesyłowego. Duńczycy wybudują tłocznię gazu w Everdrup, rozbudują wewnętrzny system przesyłowy i podłączą go do gazociągu Europipe II, biegnącego po dnie Morza Północnego. GAZ-SYSTEM jest natomiast odpowiedzialny za wybudowanie na dnie Morza Bałtyckiego gazociągu podmorskiego, łączącego wybrzeża Danii i Polski oraz rozbudowę krajowego systemu przesyłowego. Tłocznia Odolanów stanowi jeden z komponentów projektu Baltic Pipe

Pierwsze prace w terenie

GAZ-SYSTEM poinformował, że podpisał wszystkie umowy z wykonawcami prac budowlanych w części lądowej i morskiej. Spółka posiada komplet decyzji administracyjnych i pozwoleń dla tego projektu. W listopadzie br. zakończył się skomplikowany, trwający kilka miesięcy, etap wyboru, negocjacji i kontraktowania 40 kluczowych podmiotów, które w ramach realizacji projektu Baltic Pipe świadczą usługi z zakresu robót budowlanych, nadzoru, certyfikacji oraz dostaw sprzętu i materiałów. Obecnie rozpoczynają się pierwsze prace budowlane w terenie.

– Zakończyliśmy kolejny ważny etap w projekcie Baltic Pipe związany z wyborem wszystkich wykonawców robót budowlanych – powiedział Tomasz Stępień, prezes spółki GAZ-SYSTEM. – Mamy komplet decyzji, mamy zakontraktowanych wszystkich wykonawców robót, nadzoru, certyfikacji, głównych dostaw i wszystkich innych branż. Przed nami wyłącznie etap realizacji budowy. Obserwując dotychczasowe zaawansowanie prac, pomimo trwania pandemii, możemy powiedzieć, że harmonogram projektu nie jest zagrożony. Gaz z Norwegii popłynie Baltic Pipe do Polski w październiku 2022 roku.

W części morskiej projektu, która obejmuje budowę gazociągu podmorskiego oraz jego wyjść na wybrzeża Polski i Danii, obecnie trwa organizacja placów budów. Przygotowywane są zaplecza budowlane, wygradzany i znakowany teren inwestycji, sprowadzany pierwszy sprzęt. Jeśli chodzi o dostawy inwestorskie dla części morskiej, to wyprodukowano już ponad 85 proc. wszystkich rur potrzebnych do ułożenia gazociągu na dnie Bałtyku. Spółka planuje, że budowa tuneli podziemnych dla gazociągu na wybrzeżach Polski i Danii rozpocznie się wiosną 2021 roku, natomiast układanie gazociągu podmorskiego ruszy latem.

Jednym z elementów Baltc Pipe jest rozbudowa i modernizacja systemu przesyłowego, czyli część lądowa projektu. Dzięki zakończonym postępowaniom dotyczącym gazociągów Goleniów – Lwówek i Niechorze – Płoty oraz tłoczni Goleniów, Odolanów i Gustorzyn GAZ-SYSTEM ma już komplet wykonawców. Zostali oni wybrani w wyniku konkurencyjnego postępowania zakupowego. Podstawowe kryteria, którymi zamawiający kierował się podczas wyboru, to m.in. wiarygodność i doświadczenie podmiotu przy realizacji podobnych zadań inwestycyjnych oraz wartość finansowa złożonych ofert. Wszyscy wybrani oferenci przeszli pozytywnie audyt obejmujący badanie zdolności do realizacji zadania inwestycyjnego w zakładanym terminie oraz weryfikację dostępnych zasobów technicznych, finansowych i organizacyjnych. Obecnie część z tych firm prowadzi pierwsze prace w terenie, trwa wyznaczanie geodezyjne tras i granic pasów montażowych. W listopadzie ruszyły pierwsze dostawy rur DN 1000, z których będą montowane gazociągi lądowe. Równolegle spółka otrzymała potwierdzenie, że zamówione do tłoczni Baltic Pipe sprężarki zostały już zmontowane. Rozpoczęto przeprowadzanie fabrycznych testów jakości i bezpieczeństwa tych urządzeń. Pierwsze sprężarki mają być wysłane do Polski jeszcze w tym roku.

Przewiert pod Odrą

Baltic Pipe to nie jedyna inwestycja prowadzona obecnie na Pomorzu Zachodnim. Spółka realizuje ważny etap przebudowy gazociągu Goleniów – Police. W listopadzie br. wykonano pod rzeką Odrą tzw. przewiert sterowany HDD w technologii Intersect.

– Na przebudowie gazociągu Goleniów – Police skorzysta gospodarka województwa zachodniopomorskiego – powiedział Krzysztof Jackowski, wiceprezes spółki GAZ-SYSTEM. – Dodatkowo dzięki takiemu sposobowi przeprowadzenia inwestycji możliwa będzie żegluga między Świnoujściem a Szczecinem jednostek o większym tonażu.

Obecnie Urząd Morski w Szczecinie prowadzi modernizację toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. W związku z tym konieczne było ułożenie nowego gazociągu na większej głębokości niż ta, na której przebiegał dotychczasowy.

Gazociąg Goleniów – Police jest jednym z najważniejszych elementów gazowej sieci przesyłowej na Pomorzu Zachodnim.  Zasila w gaz m.in. miasto Szczecin oraz Zakłady Chemiczne „Police”.

Jego przebudowa została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje przekroczenie Roztoki Odrzańskiej metodą przejścia podziemnego oraz demontaż dwóch nitek starego gazociągu DN 500 i DN 400. Podczas tych prac na terenie Roztoki wykonano w listopadzie pierwszy w Polsce przewiert sterowany HDD w technologii Intersect, o długości 1814 m. Prace z wykorzystaniem tej metody polegały na jednoczesnym wierceniu otworu pilotowego z przeciwległych brzegów rzeki w dwóch kierunkach. Przewiert wraz z wciągnięciem gazociągu wykonywany był od września do listopada. Do końca bieżącego roku planowany jest demontaż starych gazociągów z toru wodnego, natomiast do końca marca 2021 roku z całego przekroczenia Roztoki Odrzańskiej.

Drugi etap inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami, na terenie gmin Police oraz Stepnica zostanie ułożony nowy gazociąg o długości 8 km. W tym przypadku także będzie wykorzystana technologia bezwykopowa. Łącznie wykonane zostaną cztery przewierty o długości od 700 m do 2000 m. Zakończenie tego etapu planowane jest na rok 2023.

Bardzo istotny jest aspekt środowiskowy tego przedsięwzięcia. Zakres prac obejmuje bowiem usunięcie odcinka starego gazociągu o długości ok. 4 km, biegnącego przez tereny rezerwatu przyrody „Olszanka”. Demontaż rury znosi obowiązek utrzymania strefy kontrolowanej dla gazociągu, dlatego nie będzie potrzeby monitorowania i ingerowania w tamtejszą przyrodę. Dzięki temu należy się spodziewać lepszego rozwoju fauny i flory oraz swobodnej migracji zwierząt na terenie rezerwatu.

Leśno-torfowiskowy rezerwat „Olszanka” położony jest na wschodnim brzegu Odry, w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w Puszczy Goleniowskiej. Utworzono go w celu ochrony fragmentów bałtyckiego torfowiska wysokiego, olsów, borów i lasów bagiennych z licznymi stanowiskami rzadkich i ginących gatunków roślin, takich jak: długosz królewski, wiciokrzew pomorski, widłak jałowcowaty, wrzosiec bagienny, woskownica europejska, bażyna czarna, bagno zwyczajne, dzięgiel litwor czy listera jajowata. Rezerwat wraz z najbliższymi okolicami jest siedliskiem bielika, jednym z największych skupisk jego stanowisk w Europie.

* * *

GAZ-SYSTEM to spółka strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 spółka planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe. Jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza Terminalem LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

(ek)

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

 

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ