Wtorek, 16 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Ułatwiają ścieżkę kariery

Data publikacji: 26 października 2018 r. 07:00
Ostatnia aktualizacja: 26 października 2018 r. 11:24
Ułatwiają ścieżkę kariery
 

Mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, Grupa Azoty Police stwarza im możliwość uczestnictwa w licznych kursach i szkoleniach dostosowujących ich umiejętności do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Narzucają to zmieniające się technologie, a tym samym coraz wyższe wymagania w stosunku do zatrudnionych.

Właściwe przygotowanie do wykonywania obowiązków wynika m.in. z przepisów wewnętrznych zakładu lub aktów prawnych, które regulują daną kwalifikację. W Grupie Azoty Police corocznie przeprowadza się szkolenia w oparciu o potrzeby na stanowiskach pracy. To kursy zawodowe a także obowiązkowe i nieobowiązkowe szkolenia BHP.

Uzyskana na szkoleniach wiedza pomaga pracownikom w późniejszym zdaniu egzaminów państwowych i zdobyciu uprawnień wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, elektrycznych lub gazowych na stanowisku eksploatacji lub dozoru. Grupa Azoty Police umożliwia uzyskanie uprawnień honorowanych na terenie całego kraju.

Inwestując w kapitał ludzki, policka spółka stwarza pracownikom możliwość doskonalenia poprzez udział w seminariach, warsztatach, sympozjach i konferencjach. Dzięki temu firma zyskuje kadrę, która zdobytą wiedzę wykorzysta w jej rozwoju.

Szkolenia są efektywne a kadra dydaktyczna jest motywowana do ich dostosowywania do aktualnych potrzeb spółki, co gwarantuje pracownikom rzeczywiste podnoszenie kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Poprzez politykę szkoleniową wśród pracowników utrwala się świadomość, że warto się doskonalić, bo to ułatwia podążanie wybraną ścieżką kariery.

Dlatego warto pracować w Grupie Azoty Police.

(k)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA