środa, 08 lipca 2020.
Strona główna > Akcje Kuriera > Grupa Azoty > Potwierdzone kompetencje do wykonywania analiz

Potwierdzone kompetencje do wykonywania analiz

Potwierdzone kompetencje do wykonywania analiz
Data publikacji: 2019-07-26 07:00
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-28 20:34
Wywietleń: 1064 405048

Kompetencje laboratorium akredytowanego Grupy Azoty Police potwierdzone są przez Polskie Centrum Akredytacji. To gwarancja, że wykonywane badania są najwyższej jakości, przeprowadzane z obowiązującymi metodami, a wyniki mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawem.

Grupa Azoty Police posiada Centrum Analiz Laboratoryjnych. W skład jego struktury wchodzi m.in. Dział Analiz Środowiskowych i Energetycznych, w którym działają dwa laboratoria – Ochrony Środowiska i Energetyczne. Oba laboratoria są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i spełniają ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

– Posiadanie akredytacji przynosi Spółce wymierne korzyści. Nasze certyfikaty są uznawane przez międzynarodowe instytucje. Akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców towarów i usług na rynku krajowym i międzynarodowym. Podnosi wiarygodność wyników, zwłaszcza tych związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem, co nie jest bez znaczenia przy wprowadzaniu na rynek produktów Spółki. Dla Centrum akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji, zwiększa również przychody za usługi laboratoryjne. Dlatego poddajemy się corocznej ocenie Polskiego Centrum Akredytacji – mówi dyrektor Centrum Analiz Laboratoryjnych Grupy Azoty Police Beata Wawrzyniak.

W ramach zakresu akredytacji w Laboratorium Energetycznym wykonywane są badania paliw stałych, czyli węgla kamiennego oraz odpadów energetycznych – popiołów lotnych i żużli – w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzeń elektrociepłowni. Wyniki badań tego laboratorium wykorzystywane są również do wyliczania wielkości emisji dwutlenku węgla na potrzeby systemu handlu emisjami CO2.

Z kolei Laboratorium Ochrony Środowiska przeprowadza pomiary na stanowiskach pracy gdzie oznaczane są czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników m.in. natężenie hałasu, zapylenie, czy stężenia substancji chemicznych. Wyniki z oznaczania zanieczyszczeń wód wykorzystywane są na potrzeby monitoringu środowiska, a ścieków dla oceny środowiska naturalnego. Wyniki te brane są również pod uwagę przy naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska oraz przekazywane są do stosownych urzędów w celach sprawozdawczych i monitoringowych.

Pracownie laboratoriów wyposażone są w odpowiedni sprzęt, począwszy od tego prostego typu pehametry do pomiaru kwasowości i zasadowości roztworów, konduktometry do pomiaru przewodności, aż do wysoko specjalistycznego jak przykładowo spektrometr absorpcji atomowej ASA, który znakomicie nadaje się do analizy elementarnej próbek wszelkiego rodzaju. Cały sprzęt znajduje się pod fachowym nadzorem.

Szerokie możliwości badawcze, nowoczesny sprzęt, oraz akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji przyciągają również klientów z zewnątrz.

Zakres akredytacji laboratorium nr AB 874 dostępny jest na stronie internetowej PCA w zakładce” Akredytacje aktywne” – „Laboratoria badawcze”.

(K)

Komentarze

Dodaj komentarz

logo hejt stop
Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
16
na godz. 12:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Filmy

#GaszynChallenge Kurier Szczeciński dla Franka Kępy

Sonda

Czy zagłosujesz w drugiej turze wyborów prezydenckich?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie