sobota, 19 października 2019.
Strona główna > Przez granice > Wizja Przyszłości 2030

Wizja Przyszłości 2030

Wizja Przyszłości 2030
Data publikacji: 2019-07-25 13:29
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-16 09:50
Wywietleń: 546 404826

W ostatnim tygodniu czerwca przyjechali do Szczecina przedstawiciele służb planistycznych sąsiadujących ze sobą polskich województw i niemieckich krajów związkowych. Celem spotkania była praca warsztatowa nad urzeczywistnianiem postulatów Wizji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, obejmującej województwa zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie oraz kraje związkowe Meklemburgię-Pomorze Przednie, Brandenburgię, Berlin i Saksonię. Wizja jako dokument już jest na stole i została wspólnie wynegocjowana w 2016 roku.

Koncepcja odpowiada na pytanie: jakie znaczenie w otwartej Europie w roku 2030 będzie miał obszar związany z pograniczem Polski i Niemiec, którego oś wyznaczają rzeka Odra i jej dopływ – Nysa Łużycka, a granice – wybrzeże Bałtyku na północy i Sudety na południu?

O dokumencie jako „przełomowym” wypowiadali się m.in. prominentni uczestnicy szczecińskich Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej, a Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa, przyjmując Wizję 2030, podkreśliła, że systematyczna współpraca w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju przyczynia się do skutecznej koordynacji, wzmocnienia konkurencyjności, spójności i zmniejszenia różnic miedzy regionami.

Ten potencjał oraz upór polskich województw i niemieckich krajów związkowych w dążeniu do zbadania wspólnego obszaru powiązań dostrzegli także eksperci ESPON – Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ang. European Observation Network for Territorial Development and Cohesion). Jej zadaniem jest wspieranie skutecznej polityki spójności poprzez opracowywanie danych i analiz o europejskich, regionalnych i lokalnych trendach, np. z zakresu zatrudnienia i rynku pracy, rozwoju obszarów metropolitalnych, zmian demograficznych czy usług publicznych.

Z inicjatywy ESPON zorganizowano w Szczecinie warsztat w formule tzw. peer-learning. Jego uczestnikami byli nie tylko przedstawiciele polsko-niemieckiego pogranicza, lecz także innych europejskich regionów mających podobne doświadczenia we współpracy terytorialnej, jak na przykład austriacki region Vorarlberg, który graniczy ze Szwajcarią i Lichtensteinem, czy angielskie Coventry, tworzące razem z Birmingham i Wolverhampton wspólny obszar metropolitalny liczący ponad 4 mln mieszkańców.

Otwarta formuła warsztatu dała możliwość fachowej dyskusji o wspólnych europejskich wyzwaniach. Zadaniem jej uczestników było wypracowanie tzw. mapy drogowej dotyczącej wdrożenia Wizji Przyszłości 2030, czyli wspólnego określenia zadań i potrzeb, które będą inspirować do dalszego pogłębiania współpracy polsko-niemieckiej oraz zwiększą zainteresowanie tym obszarem na szczeblu europejskim i w obu krajach.

Pierwszy dzień spotkania był poświęcony prezentacji wyzwań, z którymi borykają się władze landowe, centralne i samorządowe oraz przedstawieniu możliwych nowych narzędzi zwiększających świadomość problematyki Wizji 2030 i torujących drogę dla nowych projektów współpracy.

Drugi dzień zdominowała praca nad mapą drogową, czyli ustalenie działań, zadań i pomysłów usprawniających implementację (wdrażanie) dokumentu. Partnerzy akcentowali m.in.: konieczność wzmocnienia współpracy sieciowej i komunikacji, podjęcia działań nakierowanych na budowę zaufania między współpracującymi instytucjami, promocję postulatów Wizji 2030 na poziomie europejskim, np. podczas dyskusji o Agendzie Terytorialnej UE czy w trakcie niemieckiej prezydencji w Radzie UE, która przypadnie w drugiej połowie 2020 roku. Podkreślano konieczność szerszego włączenia do tych zadań lokalnych działaczy i sojuszników z innych instytucji, w tym gospodarczych i społecznych.

Szczególne znaczenie w obszarze polsko-niemieckich powiązań przypisano współpracy transgranicznej. Partnerzy zgodzili się także co do konieczności tzw. etapowania współpracy, to znaczy określenia projektów stosunkowo szybkich do realizacji (tzw. quick-win), które pomogą pokazać bezpośrednie rezultaty współpracy, obok projektów flagowych (kluczowych), często wymagających wieloletniego wsparcia finansowego i systemowego. Konieczność motywowania i inspiracji partnerów, przełamania myślenia w kategoriach tylko własnych korzyści stanowiły obok konieczności dostarczania rzetelnych informacji i tzw. dowodów jedno z najważniejszych zobowiązań wynikających z warsztatów.

Rezultatem spotkania w Szczecinie będzie sporządzenie wspólnie z siecią ESPON raportu poświęconego instrumentom umożliwiającym wzmocnienie i wykorzystanie zalet policentrycznej (skupionej na wielu centrach) struktury osadniczej w polsko-niemieckim obszarze powiązań oraz zbiór propozycji dotyczących podjęcia konkretnych zobowiązań i działań wdrażających Wizję Przyszłości 2030, które zostaną przedstawione we wrześniu br. we Wrocławiu na posiedzeniu Komitetu Gospodarki Przestrzennej.

Uczestnicy warsztatów są członkami Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej i wspólnie uczestniczyli w opracowaniu Wizji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Dokument w językach polskim, niemieckim, angielskim i francuskim można znaleźć na stronie www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/, a informacje na temat procesu powstawania dokumentu i jego wdrażania na stronie http://rbgp.pl/koncepcja-przyszlosci-2030.

Leszek JASTRZĘBSKI

Julita MIŁOSZ-AUGUSTOWSKA

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Komentarze

aaaa
Dlaczego nie odbywa się to na poziomie centralnym, tak jak to być powinno? Chcą mieć wpływy na dawnych ziemiach niemieckich -pod przykrywką wzniosłych haseł... Przecież: "systematyczna współpraca w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju przyczyniająca się do skutecznej koordynacji, wzmocnienia konkurencyjności, spójności i zmniejszenia różnic miedzy regionami" powinna dotyczyć całej Polski i całych Niemiec - dlaczego są wytwarzane sztuczne granice (przypadkiem pokrywające się z dawnymi granicami)? Dąży się do oderwania -na początek mentalnego- województw przygranicznych, dezorientacji... Niemcy potrzebują taniej siły roboczej i polskiej ludności - bliższej im kulturowo - przez co znacznie bezpieczniejszej...
2019-09-16 09:31:24
Jak rozumiem Wielkopolska
jest postrzegana jako prastara niemiecka ziemia i dlatego uczestniczy w programie re-germanizacji...
2019-07-26 22:26:55

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
14
na godz. 12:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Najstarszy szczeciński fast food

Nekrologi

Sonda

Gdzie w Szczecinie powinien stanąć pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie