Wtorek 25 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Trwałe znaki działalności

Data publikacji: 2021-12-01 14:19
Ostatnia aktualizacja: 2021-12-01 18:48
Trwałe znaki działalności
 

17 czerwca tego roku minęła 30. rocznica podpisania przez Polskę i zjednoczone Niemcy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Podpisy złożyli: premier Jan Krzysztof Bielecki i kanclerz Helmut Kohl oraz ministrowie spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski i Hans-Dietrich Genscher.

W tym roku minęło 30 lat od powołania przez rządy obu krajów Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, co było jednym ze skutków traktatu, aczkolwiek formułę fundacji zasady jej działalności ustalono wcześniej. Tydzień temu przypomniano o tym podczas dyskusji online, w której uczestniczyli członkowie gremiów fundacji: Klara Geywitz, Dariusz Makiłła, Aleksandra Rybińska-Wróbel i Johannes von Thadden. Prowadzili ją Jerzy Haszczyński i Joanna Maria Stolarek. List do zarządu fundacji skierował minister spraw zagranicznych RFN Heiko Maas.

Warto przypomnieć suchą statystykę. W czasie 30 lat istnienia fundacja dofinansowała około 16 tysięcy różnych projektów, zrealizowanych w Polsce, za sumę 312 633 722 euro. Było to: 4413 projektów oświatowych (797 konferencji, 785 sympozjów i seminariów), 511 wystaw, 269 premier w teatrach dramatycznych i operach, 588 koncertów, 427 filmów, 519 polsko-niemieckich partnerstw miast i gmin, 40 projektów współpracy polskich i niemieckich jednostek straży pożarnej. Wsparła nadto: 199 projektów inwestycyjnych w służbie zdrowia, w tym rozbudowę i wyposażenie 64 szpitali, budowę 171 zakładów pomocy społecznej, w tym 41 domów opieki i domów dla seniorów, budowę 357 szkół i 117 schronisk młodzieżowych. Dofinansowała restaurację 458 obiektów zabytkowych (150 świeckich i 308 sakralnych) oraz realizację 300 infrastrukturalnych projektów ekologicznych (96 wodociągów, 13 systemów kanalizacyjnych, 25 oczyszczalni wody).

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zapowiedział też powołanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Minęła 25. rocznica powołania Euroregionu Pomerania. 8 grudnia odbędzie się dyskusja online poświęcona euroregionowi. Będą w niej uczestniczyć: Michael Sack, starosta powiatu Vorpommern-Greifswald i prezydent niemieckiego Związku Gmin Pomerania, Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina i prezydent Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz historycy – Michael Gericke, dyrektor Muzeum Historyczno-Technicznego w Peenemünde i dr Tomasz Ślepowroński z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Współorganizatorem debaty jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Została ustanowiona przez ministra finansów RP w imieniu Skarbu Państwa RP, zgodnie z postanowieniami polsko-niemieckich umów dwustronnych, w tym umowy o kredycie finansowym udzielonym Polsce przez RFN w 1975 roku.  

(bt)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Spokojnie
2021-12-01 18:33:12
Odliczymy wam te 312 633 722 euro od reparacji... pozostanie wam do zapłacenia jakieś 11000 miliardów euro...

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA