Czwartek 07 lipca 2022r. 
REKLAMA

Remont ośrodka w Kulicach

Data publikacji: 2020-12-23 09:04
Ostatnia aktualizacja: 2022-03-23 08:43
Remont ośrodka w Kulicach
Fot. Sławomir Szafrański  

W Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach pod Nowogardem trwają prace remontowe. Przedsięwzięcie jest dofinansowywane z funduszy unijnych, a realizowane wspólnie z miastem Schwedt nad Odrą.

Pod koniec września minęła 25. rocznica powołania w Kulicach Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego, później Akademii Europejskiej Kulice-Külz. Jego twórcą był Phillipp von Bismarck, ostatni niemiecki właściciel kulickiego dworku, europoseł, przewodniczący związku niemieckich Pomorzan, gorący zwolennik pojednania i współpracy z Polską. W 2002 roku wyremontowany dworek przekazał nieodpłatnie Uniwersytetowi Szczecińskiemu. Ośrodek i Akademię Kulice-Külz prowadziła Lisaweta von Zitzewitz, polonistka, eseistka, organizatorska licznych spotkań polsko-niemieckich, redaktorka „Zeszytów Kulickich”. 1 marca 2013 roku władze uniwersytetu nakazały jej opuszczenie Kulic. Pięć lat wcześniej, w 2007 roku, władze Nowogardu uhonorowały ją specjalną nagrodą – Cisowym Laurem.

18 września br. Lisaweta von Zitzewitz zmarła w wyniku długiej i ciężkiej choroby. Przed śmiercią zdążyła opublikować dokumentację sporu Akademii Kulice-Külz z Uniwersytetem Szczecińskim i swoją opowieść o tamtych wydarzeniach.

* * *

Od kilku lat działa w Kulicach Stowarzyszenie Akademia Kulice, powołane przez grupę pracowników uniwersytetu, głównie historyków. W pałacyku zorganizowali już kilka polsko-niemieckich konferencji. Odbywają się tam również inne spotkania, współorganizowane m.in. przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

O pracach remontowych w Kulicach informuje kierownik ośrodka Sławomir Szafrański. Prowadzone są przez Uniwersytet Szczeciński i miasto Schwedt nad Odrą w ramach projektu „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń”. W ramach projektu w muzeum w Schwedt trwają prace remontowe i inwestycyjne na terenie dawnej synagogi, mykwy (łaźni żydowskiej) i domu przy synagodze.

Projekt został dofinansowany sumą prawie miliona euro z Programu Współpracy Interreg V A (oś priorytetowa „Natura i kultura” Euroregionu Pomerania). Jego partnerem wiodącym jest miasto Schwedt. Przedsięwzięcie miało zakończyć się w czerwcu 2021 roku, jednak ze względu na epidemię COVID-19 złożono wniosek o prolongatę terminu do czerwca 2022 roku. Częścią projektu będzie także kilkanaście polsko-niemieckich konferencji, seminariów, wystaw i wypraw pomorzoznawczych.

Prace w Kulicach zaczęły się pod koniec października br., a prowadzi je spółka Expert sp. z o.o. Zakres robót przewiduje: naprawę dachu pałacyku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dolnych partii murów, wymianę instalacji przeciwdeszczowej, montaż nowej oczyszczalni ścieków, pogłębienie i umocnienie brzegów potoku, który przepływa przez pałacowy park. Partnerom projektu pomaga firma Complan Kommunalberatung z Poczdamu, a prawidłowość jego realizacji kontrolują pracownicy Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Konsultacje prowadzone są on-line.

Kierownikiem projektu ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego jest dr Sławomir Szafrański. Ze strony niemieckiej projekt realizują pracownicy Urzędu Miasta Schwedt, Muzeum Miejskiego w Schwedt i Muzeum Tytoniu w Vierraden. Ze strony polskiej uczestnikami programu są pracownicy ośrodka US w Kulicach. Opiekunką projektu z ramienia Wspólnego Sekretariatu Euroregionu Pomerania w Löcknitz jest Aleksandra Wietrzychowska.

Sławomir Szafrański informuje, że uzgodniono już wstępnie listę prelegentów, którzy będą uczestniczyć w przygotowywanych konferencjach i spotkaniach w Kulicach. Są to m.in. historycy z Uniwersytetu Szczecińskiego: dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. Jörg Hackmann, dr hab. Eryk Krasucki i dr Paweł Migdalski.

Szczegółowe informacje o przebiegu prac: www.kulice.usz.edu.pl, www.schwedt.eu/de/stadtmuseum/137781.

Ze strony polskiej w projekcie uczestniczą: stowarzyszenia Akademia Kulice i Terra Incognita, Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Muzealników, Biblioteka Publiczna w Nowogardzie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Szczecinie, Fundacja „Ścieżkami Pomorza”.

(b.t.)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA