Poniedziałek, 25 września 2023 r. 
9 szczecin
REKLAMA

Zobaczyć krzywdę dziecka

Data publikacji: 27 listopada 2015 r. 13:33
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:35
Zobaczyć krzywdę dziecka
 

Jak rozpoznać, że w rodzinie dziecka może dochodzić do przemocy, co powinno zwrócić uwagę w zachowaniu wychowanków, jak rozmawiać z nimi i ich rodzicami o krzywdzeniu - między innymi tego dowiedzieli się w piątek podczas warsztatów prowadzonych w Szczecinie nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Warsztaty kierowane do opiekunów przedszkolaków to kolejny element trwającej kampanii społecznej przeciwko przemocy w rodzinie "Biała Wstążka". W Szczecinie organizuje ją cyklicznie od sześciu lat Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Działania dotyczą zawsze innego zagadnienia, w tym roku m. in. tego, jak rozmawiać o przemocy z najmłodszymi.

Piątkowe warsztaty poprowadzili specjaliści MOPR - Elżbieta Gucma starszy terapeuta w Dziale Interwencji Kryzysowej Ośrodka (pracuje terapeutycznie z dziećmi, m.in. wykorzystywanymi seksualnie, z młodzieżą, dorosłymi, parami), a także Jacek M. Ciechowicz, specjalista ds. koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

- W trakcie zajęć omawiane były również kwestie związane z procedurą Niebieskiej Karty, kiedy należy ją rozpocząć i jak to się robi - relacjonuje Maciej Homis, rzecznik MOPR. - Mówiono również o środkach prawnych, dostępnych w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.

Kolejnym wydarzeniem w trakcie kampanii "Biała Wstążka" będzie projekcja filmu dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w Kinie Pionier 1907. W czwartek 3 grudnia obejrzą oni film "Przytul mnie" w reżyserii Kaspara Munka. Po projekcji odbędzie się dyskusja uczniów z ekspertami na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy.

Patronat honorowy nad VI edycją Kampanii "Białej Wstążki" objął prezydent miasta Piotr Krzystek. Partnerami przedsięwzięcia są Komenda Miejska Policji, Uniwersytet Szczeciński, 13Muz i Kino Pionier. Patronat medialny sprawują Kurier Szczeciński, TVP Szczecin i Radio Plus.

***

W trakcie kampanii "Biała Wstążka" prowadzone są dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie. Z porad psychologów, prawników, terapeutów, policjantów i wielu innych specjalistów można skorzystać od 25 do 27 listopada, oraz od 30 listopada do 4 grudnia w godzinach od 16 do 19.


Dyżury prawników, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów i doradców społecznych są też prowadzone na prawobrzeżu miasta w Poradni Obywatelskiej Stowarzyszenie Synergia i Stowarzyszenia Educare przy ul. Gryfińskiej 13, od 26 listopada do 4 grudnia w godz. 17 - 19.

(gan)

Fot. Maciej Homis

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA