Wtorek 13 kwietnia 2021r. 

Zmarł prof. Edward Włodarczyk, były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego (akt. 1)

Data publikacji: 2021-04-07 17:48
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-08 10:30
Zmarł prof. Edward Włodarczyk, były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Fot. Robert Stachnik (arch.)  

Zmarł Edward Włodarczyk, profesor nauk humanistycznych, historyk, nauczyciel akademicki, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020.

Urodził się 5 października 1946 w Gilowie w województwie lubuskim, studia historyczne kończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1969 roku związał się ze Szczecinem, najpierw jako asystent w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, kierowanym przez prof. Bogdana Dopierałę. Pracował potem w Zakładzie Historii Pomorza IH PAN, a w latach 1989-1992 był kierownikiem jego szczecińskiej pracowni.

W roku 1992 przeszedł na Uniwersytet Szczeciński. Kierował Zakładem Studiów Społecznych i Gospodarczych, był dyrektorem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, dziekanem Wydziału Humanistycznego, rektorem.

Zajmował się głównie historią gospodarczą okresu industrializacji, także metodologią badań historycznych, w tym regionalnych. Jego podstawowe prace są związane z dziejami miast i przemysłu w Niemczech XIX i XX wieku, zwłaszcza na Pomorzu i mają w polskiej historiografii charakter prekursorski. Są to zwłaszcza opracowania z dziejów mieszczaństwa i miast pomorskich, głównie portowych, w tym Szczecina i Gdańska, a także Koszalina, Torunia, gospodarki i polityki morskiej Prus, portów południowego Bałtyku, rozwoju floty i handlu bałtyckiego, przedsiębiorstw armatorskich.

Jest współautorem „Dziejów Szczecina” (t. III), „Historii Gdańska” (t. IV), „Historii Pomorza” (t. IV), „Dziejów Koszalina” (tom I), „Źródeł do polsko-kaszubskich aspektów Pomorza Zachodniego” (t. IV), książek popularnonaukowych, jak „Szczecin. Zarys historii” i „Pomorze Zachodnie poprzez wieki” oraz wydanego w 1989 roku w Rostocku prekursorskiego niemiecko-polskiego opracowania „Stettin 1945-1946. Dokumente – Erinnerungen. Szczecin 1945-1946. Dokumenty – Wspomnienia”.

Jego główne monografie to: „Wielki przemysł Szczecina w latach 1850-1914”, „Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1850-1914”, „Pomorze Zachodnie od traktatu wersalskiego do upadku III Rzeszy”, „Pogranicze polsko-niemieckie. Przeszłość-teraźniejszość, przyszłość” (redakcja). Kilka miesięcy temu opublikował swoją najnowszą książkę „Studia z dziejów pruskiej gospodarki i polityki morskiej w latach 1815-1939”.

Był sekretarzem Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, współorganizatorem XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie (2014), zasiadał w radach redakcyjnych polskich czasopism historycznych. Za tom IV „Pomorza Zachodniego w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 roku” otrzymał w 20017 roku Nobla Zachodniopomorskiego razem z prof. Zygmuntem Szultką i prof. Włodzimierzem Stępińskim.

Prof. Edward Włodarczyk był człowiekiem wielkiej kultury i taktu, nauczycielem akademickim, promotorem prac magisterskich i doktorskich. W zajęciach z Nim uczestniczyło w ciągu lat tysiące studentów.

(b.t.)

Komentarze

US
2021-04-08 10:04:27
[*]

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ