Czwartek 11 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Wyższy próg dochodowy

Data publikacji: 2022-03-22 21:55
Ostatnia aktualizacja: 2022-03-22 21:55
Wyższy próg dochodowy
Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby, które już otrzymują świadczenie, muszą złożyć nowy wniosek. Fot. Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA  

Od 1 marca br. obowiązuje nowy próg dochodowy dla pobierających świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Teraz kwota graniczna wynosi 1896,13 zł brutto.

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby, które już otrzymują świadczenie, muszą złożyć nowy wniosek. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia.

– Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli potrzebują pomocy innej osoby przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak przygotowanie posiłków, higiena itp. – przypomina Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Prawo do 500+ dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, które pobiera ta osoba. Do tych świadczeń zalicza się np. emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Także wsparcie z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępna jest lista świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Od 1 marca łączna kwota brutto emerytury, renty, innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 1896,13 zł.

Trzeba pamiętać, że świadczenie uzupełniające będzie wypłacone w pełnej wysokości (500 zł), jeśli uprawniony pobiera świadczenia, których łączna kwota brutto wynosi 1396,13 zł lub mniej. Natomiast, gdy jego świadczenia są wyższe niż 1396,13 zł, a nie przekraczają 1896,13 zł, czyli kwoty granicznej, to uzupełnienie będzie niższe niż 500 złotych. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Na przykład, jeżeli ktoś ma emeryturę w kwocie 1500 zł, to świadczenie uzupełniające wyniesie 396,13 zł.

(Ksz)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA