Sobota 04 lutego 2023r. 
REKLAMA

W Koszalinie inwestują w fotowoltaikę

Data publikacji: 2019-10-25 14:53
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-28 20:56
W Koszalinie inwestują w fotowoltaikę
 

Konsorcjum firm: RenCraft z Bydgoszczy i Photon Energy Solutions HU Kft z siedzibą w Budapeszcie za ponad 4,14 mln zł brutto wybuduje farmę fotowoltaiczną na terenie oczyszczalni ścieków na osiedlu Jamno-Łabusz w Koszalinie. W koszalińskim ratuszu zostało zawarte porozumienie w tej sprawie.

Inwestorem są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie. Farma fotowoltaiczna będzie mieć moc 0,95MWp. Wybrane w przetargu nieograniczonym konsorcjum zrealizuje zadanie według modelu „zaprojektuj i wybuduj”. Koszty pokrywa spółka miejska. Realizacja pozwoli w ciągu roku generować co najmniej 762,251 MWh energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków.

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej. Instalacja będzie wprowadzać energię do wewnętrznej instalacji elektrycznej oczyszczalni ścieków i będzie wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni.

Porozumienie zawiera dokładny harmonogram realizacji. Konsorcjum ma cztery miesiące od podpisania umowy na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych na realizację robót, a następne trzy miesiące na wykonanie prac budowlanych, dostawę i montaż oraz przyłączenie farmy fotowoltaicznej do krajowego systemu elektroenergetycznego. Planowane zakończenie prac w maju 2020 roku. ©℗

Tekst i fot. (m)

Na zdjęciu: z odnawialnych źródeł energii w Koszalinie już korzysta Zarząd Obiektów Sportowych w Parku Wodnym Koszalin. Wcześniej panele fotowoltaiczne zyskało Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie (gmina Mielno) – na zdjęciu.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA