Niedziela, 14 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Ulica Północna zamknięta. Utrudnienia potrwają kilka tygodni

Data publikacji: 20 czerwca 2024 r. 07:03
Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2024 r. 07:03
Ulica Północna zamknięta. Utrudnienia potrwają kilka tygodni
Obecnie wprowadzono tam zakaz ruchu w obu kierunkach. Fot. archiwum  

Trwają prace związane z przebudową ulic położonych w północnych rejonach miasta. Chodzi m.in. o ulice Północną, Wapienną i Andersena.

Wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu i wygrodzeniu terenu zachodniej części ul. Północnej i Andersena z zachowaniem ruchu jednokierunkowego z umożliwieniem przejazdu ulicą Północną w kierunku ulicy Andersena oraz Chłodnej.

Nasi Czytelnicy zaalarmowali, że od piątku nie ma przejazdu ulicą Północną, gdzie do tej pory prowadzono prace budowlane z zachowaniem ruchu, tzn. zamknięty był fragment jezdni, na którym wykonywano roboty, drugim odbywał się ruch. Obecnie wprowadzono tam zakaz ruchu w obu kierunkach, co znacznie utrudniło przemieszczanie się w tamtym rejonie. Obsuwa się ziemia na budowie drogi.

– Pomimo odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót, z uwagi na fatalny stan sąsiadującej z robotami jezdni, dochodziło do podmywania – wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – W trosce o bezpieczeństwo, podjęta została decyzja o całkowitym wyłączeniu z ruchu wskazanego fragmentu ulicy, do czasu zrealizowania wszystkich niezbędnych prac. Utrudnienia potrwają kilka tygodni.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej). Wybudowane zostaną tam chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Dodatkowo modernizacji będzie podlegała sieć kanalizacji deszczowej oraz wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Prace obejmą również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Cały zakres prac obejmuje przebudowę ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA