Wtorek 26 października 2021r. 
REKLAMA

Są chętni na Kwiatową (akt. 1)

Data publikacji: 2017-04-10 12:01
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 11:38
Są chętni na Kwiatową
 

Kilkadziesiąt pytań i pięć terminów wyznaczanych dla potencjalnych wykonawców. Wreszcie w tym ostatnim, czyli w poniedziałek, 10 bm., pojawiły się trzy oferty od firm zainteresowanych przebudową ul. Kwiatowej na szczecińskich Gumieńcach. Trwa weryfikacja dokumentacji przetargowej. Jeśli po wskazaniu przez komisję przetargową ZDiTM najkorzystniejszej oferty potencjalni konkurenci nie znajdą podstaw do zaskarżenia rozstrzygnięcia, umowa na roboty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana  najprawdopodobniej w połowie maja. 

ZDiTM na to zadanie, którego realizacja odkładana była przez co najmniej osiem lat, dysponuje teraz kwotą 4 389 870 zł. A termin wykonania całego zakresu prac drogowych określił na sześć miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Dwie z trzech ofert, złożonych do poniedziałku, cenowo spełniają oczekiwania - są poniżej zakładanego przez ZDiTM budżetu. Najniższą cenę zaoferował Elbud S.c. Jarosław Sajewicz Elżbieta Tomasiak - 3 885 366,18 zł, przy zadeklarowanej rękojmi sześciu lat na wykonane roboty i gotowości zapłaty po 0,7 proc. kwoty ofertowej wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji zlecenia. Druga z ofert Strabagu Sp. z o.o. opiewa na 4 232 124,41 zł. Najdroższą kalkulację przedstawiła Eurovia Polska S.A., która skalkulowała koszt tego przedsięwzięcia na 4 546 696,37 zł

Na całej długości ul. Kwiatowej (327,54 m) od ul. Ku Słońcu do rejonu skrzyżowania z ulicami Różaną i Leopolda Okulickiego ma być przebudowana jezdnia z wyniesieniami w nawierzchni spowalniającymi ruch. Powstanie tam małe rondo – na wysokości skrzyżowania z ul. Brodnicką z przejezdną wyspą środkową o średnicy 14 metrów. Zbudowane zostaną dwa pasy ruchu szerokości po 3 m każdy. Do tego nowe chodniki, miejsca postojowe, zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie.

Drogowcy zajmą się też likwidacją kolizji z instalacjami infrastruktury podziemnej, w tym sieciami energetyczną i telekomunikacyjną. Przewidziane są w tym rejonie wycinki drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia, a do tego montaż nowych wiat przystankowych, ławek, barierek ochronnych, koszy na odpady, pali separacyjnych, stojaków rowerowych, krat i ogrodzeń drzew.

Po przebudowie ul. Kwiatowa ma być ulicą o ruchu uspokojonym z dopuszczalną prędkością 30 km/h. Przejścia dla pieszych, perony dla autobusów i dojścia do przejść mają być dostosowane do poruszania się po nich bezpiecznie osób niedowidzących. Umożliwią to rzędy płytek z żółtymi kulistymi i podłużnymi wypustkami. ©℗

Tekst i fot.: Mirosław WINCONEK

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ