Poniedziałek, 02 października 2023 r. 
22 szczecin
REKLAMA

Są aktywni, dostaną pieniądze

Data publikacji: 14 lutego 2016 r. 13:15
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:44
Są aktywni, dostaną pieniądze
 

Ponad 790 tys. złotych otrzyma 6 zachodniopomorskich organizacji pozarządowych 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w dwóch priorytetach: silne organizacje pozarządowe oraz aktywni obywatele.

Jednorazowe wsparcie otrzymały trzy podmioty. Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych – „Pro Longa Vita” ze Szczecina dostał 76 tys. zł na „Progressus - projekt obywatelskiego wsparcia tworzenia/zmian lokalnych polityk senioralnych wobec osób 60+ realizowanych na obszarze metropolii szczecińskiej”. Pracownia Pozarządowa z Koszalina otrzymała 100 tys. zł na projekt „Gmina Biały Bór na szlaku dialogu lokalnego”. Do Fundacji „Milon” ze Stargardu powędruje 98,1 tys. zł. Na „To dla nas ważne, co robi samorząd”.

W ramach funduszu przyznano również dofinansowania dwuletnie – na lata 2016-2017. Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina w ciągu 2 lat otrzyma 192 tys. zł na projekt „Aflatoun”. Instytut Rozwoju Zrównoważonego z Koszalina uzyskał 125 tys. zł na projekt „ASSET (aktywizacja społeczna seniorów = edukacja + technologia)”. Fundacji Czas Dialogu ze Szczecina przyznano w sumie ponad 200 tys. zł na projekt „Świetliki - nowa energia świetlic na obszarach wiejskich”.

W konkursie mogły wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powołano w 2005 r.

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA