Środa, 29 listopada 2023 r. 
-1 szczecin
REKLAMA

Okulistyka „Pomorzan” nagrodzona za walkę z epidemią ślepoty

Data publikacji: 08 marca 2019 r. 17:18
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:34
Okulistyka „Pomorzan” nagrodzona za walkę z epidemią ślepoty
 

I Klinika Okulistyki szpitala na szczecińskich Pomorzanach została wyróżniona w konkursie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, wspierającego dostępność do Programu Lekowego AMD. W nagrodę dostała sprzęt medyczny.

AMD (ang. age-related macular degeneration), czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, jest jedną z najczęstszych przyczyn nieodwracalnego pogorszenia widzenia centralnego u osób po 50. roku życia. Choroba dotyczy obszaru na dnie oka, zwanego plamką - to miejsce odpowiedzialne za widzenie centralne, które potrzebne jest do wykonywania codziennych czynności, jak np. czytanie, rozpoznawanie twarzy czy znaków drogowych.

Od listopada 2015 r. finansowanie leczenia pacjentów z wysiękowym AMD uległo znaczącej zmianie. Dzięki przeznaczonej na ten cel dodatkowej puli pieniędzy pacjenci mogą korzystać z leczenia AMD w ramach tzw. Programu Lekowego, niezależnie od ryczałtu, co realnie zwiększyło dostępność do terapii doszklistkowej (zastrzyki do oka, prosty i bezbolesny zabieg).

I Klinika Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie w Programie Lekowym bierze aktywny udział. Wyodrębniona z niej Pracownia AMD działa niezależnie od pracy oddziału i pozostałych poradni. Gabinety pracowni wyposażono w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Utworzono dodatkowe stanowiska pracy dla lekarza specjalisty oraz pielęgniarki. W nowych pomieszczeniach diagnostycznych pacjenci są badani w warunkach zapewniających intymność oraz możliwość indywidualnej rozmowy z lekarzem. Dzięki tym zmianom znacznie skrócił się czas oczekiwania na iniekcję.

Obecnie leczeniem objętych jest ponad 230 chorych. Rocznie wykonywanych jest ponad 1000 iniekcji doszklistkowych. Pacjentami Pracowni AMD są osoby z województwa zachodniopomorskiego, ale też lubuskiego i pomorskiego. 

Realizowany jest także program edukacji i profilaktyki AMD – m.in. organizowane są spotkania edukacyjne ze specjalistą dietetykiem, których celem jest przekonanie pacjentów, że sposób odżywiania odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu dobrostanu plamki żółtej i zmniejsza ryzyko wystąpienia zmian zwyrodnieniowych. Chorzy otrzymują dostosowane do wieku i stanu zdrowia zalecenia żywieniowe i są informowani o korzystnym wpływie suplementacji karotenoidów (naturalnych przeciwutleniaczy) na przebieg choroby.  

Wszystkie te działania I Kliniki Okulistyki SPSK-2, poprawiające dostępności pacjentów do leczenia AMD, zostały dostrzeżone i dobrze ocenione przez PTO. Wyrazem uznania jest przyznana nagroda – nowoczesny aparat wytwarzający napływ laminarny jałowego powietrza Operio Mobile. Poprawia on jakość powietrza w sali zabiegowej, jak i okolicy pola operacyjnego, znacząco redukując ryzyko najgroźniejszego i najbardziej destrukcyjnego powikłania iniekcji doszklistkowych, jakim jest zapalenie wnętrza gałki ocznej. Klinika z Pomorzan została uhonorowana jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce wykazujący ogromne zaangażowanie w pomoc chorym w walce z „epidemią ślepoty”.

***

AMD jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty osób dorosłych na świecie. Ujawnia się ok.50.-60. roku życia, a po 70. prawie 30% osób jest dotkniętych tą chorobą. Zwykle zmiany dotyczą obu oczu, choć nie muszą pojawiać się jednocześnie i ich zaawansowanie może być różne. Do najważniejszych czynników ryzyka AMD zalicza się wiek, palenie papierosów oraz predyspozycje genetyczne. Spośród innych, mniej udokumentowanych, wymienia się płeć żeńską, rasę kaukaską, otyłość, nadciśnienie, chorobę niedokrwienną serca oraz czynniki dietetyczne.

(g)

Fot. SPSK-2  

Na zdjęciu: Nowoczesny aparat wytwarzający napływ laminarny jałowego powietrza

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

szczecinianin
2019-03-08 19:17:47
Brawa dla p. prof Anny Machalińskiej!!!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA