Wtorek 09 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Nowe zasady i ulgi na kartę rodzinną

Data publikacji: 2015-09-09 18:52
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 11:34
Nowe zasady i ulgi na kartę rodzinną
 

W życie weszły nowe zasady wydawania Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Rozszerzony został także katalog ulg i zniżek dla jej posiadaczy.

Aktualnie rodziny, które wystąpią z wnioskiem o wydanie lub przedłużenie terminu ważności Szczecińskiej Karty Rodzinnej otrzymają je na okres do ukończenia 18. roku życia najstarszego dziecka w rodzinie. Dopiero po tym czasie konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego kontynuowanie nauki przez to dziecko i na tej podstawie przedłużany będzie termin ważności Kart na kolejny rok, ale nie dłużej niż do ukończenia przez najstarsze dziecko w rodzinie 24. r.ż. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności Karta wydawana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na czas spełnienia przez rodzinę warunków uprawniających do udziału w programie Szczecin Przyjazny Rodzinie.

- Ponadto uprawnienie do korzystania z SKR uzyskały osoby sprawujące rodzinną formę pieczy zastępczej i prowadzące placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego oraz dzieci w nich przebywające, funkcjonujące również na terenie innego powiatu i zorganizowane na potrzeby Gminy Miasto Szczecin – informuje Robert Grabowski z Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej UM.

Wniosek o wydanie Szczecińskiej Rodzinnej może złożyć nie tylko rodzic, ale także inny pełnoletni członek rodziny. Wniosek można złożyć drogą tradycyjną, czyli w Urzędzie Miasta Szczecin lub delegaturze Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39 w Szczecinie.

Można też przesłać wniosek w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, załączając do wniosku zeskanowane dokumenty.

Odbiór Kart odbywać się będzie, dla mieszkańców Szczecina w delegaturze ZDiTM, mieszczącej się w Urzędzie Miasta Szczecin.

Magistrat przypomina także, że od 1 września 2015 r. uczniowie szkół podstawowych, posiadający SKR mogą kupić bilet miesięczny lub trzymiesięczny imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pośpieszne lub nocne za symboliczną złotówkę. (k)

Fot. Ryszard PAKIESER

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

ja
2015-09-10 08:44:07
Czy gmina Goleniów też należy do programu?
Police
2015-09-09 18:03:25
kiedy Police beda mogly przystapic do programu? mialo byc od wrzesnia...

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA