Wtorek 07 grudnia 2021r. 
REKLAMA

Nowe świadczenie w Szczecinie. Bon opiekuńczy: Alzheimer 75

Data publikacji: 2018-07-16 13:08
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:15
Nowe świadczenie w Szczecinie. Bon opiekuńczy: Alzheimer 75
 

Od poniedziałku (16 lipca) w szczecińskim magistracie można składać  wnioski o przyznanie „Bonu Opiekuńczego: Alzheimer 75”. To świadczenie pieniężne dla opiekunów osób cierpiących na tę chorobę. Do końca roku miasto zabezpieczyło na ten cel prawie 1 800 000 zł.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” ma na celu wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75. rok życia, mieszkają na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Jak informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta świadczenie jest skierowane do opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad seniorem (senior nie może być objęty opieką prywatnej lub publicznej placówki). Wysokość Bonu wyniesie 2 000 zł i zostanie wypłacona w dwóch transzach (każdorazowo po tysiąc złotych).

- Pierwsza transza zostanie wypłacona opiekunowi seniora, który złoży stosowny wniosek w trakcie rozpoczynającego się właśnie naboru wniosków: od 16 lipca do 17 sierpnia br. i zostanie zakwalifikowany do uzyskania świadczenia - tłumaczy M. Kufel. - Druga transza zostanie wypłacona opiekunowi seniora, który uzyskał prawo do świadczenia w ramach pierwszej transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które po raz pierwszy będą ubiegały się o przyznanie świadczenia i zostaną do niego zakwalifikowane, wnioski będą przyjmowane od 17 września do 19 października br.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesantów – zarówno w głównej siedzibie Urzędu Miasta (pl. Armii Krajowej 1, stanowisko nr 47, należy wcześniej pobrać z automatu bilet oznaczony literą „M”), jak również jego filii na prawobrzeżu miasta (ul. Rydla 39-40). Dokumenty są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu.

- Opiekunowie seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera, w celu otrzymania Bonu muszą wypełnić i złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć do niego zaświadczenie od lekarza specjalisty, że senior przebywa pod opieką odpowiedniej poradni zdrowia lub zespołu leczenia środowiskowego - przypomina Marta Kufel. - Zaświadczenie musi zawierać informacje dotyczące rozpoznania choroby Alzheimera wraz z określeniem jednostki chorobowej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem Bonu muszą też wypełnić anonimową ankietę, której celem jest rozpoznanie sytuacji osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Dane te zostaną wykorzystane w celu przygotowania przez magistrat programów wsparcia dla osób starszych oraz ich opiekunów.

Szczegółowe informacje dotyczące „Bonu opiekuńczego: Alzheimer 75”, w tym wzory niezbędnych formularzy, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://eurzad.szczecin.pl.

(gan)

Fot. Robert Stachnik (arch.)

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Renata
2018-09-25 14:28:05
Ta uchwała dyskryminuje osoby opiekujące się członkami rodziny z innymi niż choroba Alzheimera rodzajami demencji. Prawdopodobnie pula pieniędzy przeznaczona na realizację świadczenia 'Bon Alzheimer 75" nie zostanie wykorzystana nawet w połowie,a wielu opiekunów, którzy nie otrzymują żadnych świadczeń i nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pełnienia opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, tym razem też zostaną pozbawieni pomocy finansowej.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA