Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

Najwięcej stulatków żyje w Szczecinie

Data publikacji: 21 sierpnia 2016 r. 13:54
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:12
Najwięcej stulatków żyje w Szczecinie
 
W województwie zachodniopomorskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc wypłaca świadczenie honorowe 79 osobom, które ukończyły sto lat. W Szczecinie pobiera je 31 stulatków, a w Koszalinie 7.

W naszym regionie wśród stulatków zdecydowanie przeważają kobiety, których jest 64. Najstarsza pani w tym roku będzie świętować 111. urodziny! Natomiast wiekowych mężczyzn jest tylko piętnastu.

W całym kraju świadczenia honorowe otrzymuje 2,3 tysiąca osób. Z roku na rok ich przybywa. Dla porównania – w 2007 r. pobierało je 1,4 tys. stulatków. Zgodnie zaś z prognozami ZUS, w 2035 roku ma być ich 9,7 tys. Na wypłaty dla wiekowych osób potrzeba będzie aż 626,5 mln zł.

– Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent – informuje Karol Jagielski,r egionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego Oddział w Szczecinie. – Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. Jest to 100 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wysokość świadczenia honorowego wynosi 3408,62 zł brutto.

Stulatkowie pieniądze otrzymują co miesiąc. Świadczenie jest im wypłacane dożywotnio.

Osobom, które pobierają emerytury lub renty z ZUS, świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z chwilą ukończenia stu lat. Nie muszą zatem one składać w tej sprawie żadnego wniosku.
– Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny w sytuacji, gdy zainteresowana osoba skończyła sto lat i dotychczas nie pobierała żadnego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnia rzecznik. – Można go złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Świadczenia honorowe dla stulatków po raz pierwszy wypłacono w Polsce w latach 70. XX wieku. Wtedy otrzymało je 500 osób.

Od dekady wypłata świadczeń jest uregulowana w ustawie, na podstawie której zajmuje się tym nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale i inne organy emerytalne (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej). (mag)

Fot.: Robert Stachnik

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

bez obaw
2016-08-22 10:01:57
bez obaw, nie będzie tak źle, ZUS nie zbankrutuje ! NFZ pomoże ! w 2035 już nie będzie żadnych 100-latków !

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA