Niedziela 25 września 2022r. 
REKLAMA

Nagrody i wyróżnienia za służbę drugiemu człowiekowi [GALERIA]

Data publikacji: 2018-11-20 15:43
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:25
Nagrody i wyróżnienia za służbę drugiemu człowiekowi
 

Dwadzieścia sześć osób pracujących w obszarze pomocy społecznej w Szczecinie, odebrało we wtorek nagrody i wyróżnienia prezydenta miasta. Przyznano je za szczególną aktywność w realizacji zadań na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy.

Uroczystość odbyła się Teatrze Lalek Pleciuga w gronie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wsparcia rodziny, miejskich służb, policji, organizacji pozarządowych, Kościoła oraz samorządu.

- Sfera pomocy społecznej to druga, po oświacie, pod względem wielkości i równie ważna przestrzeń, za którą odpowiedzialność ponosi samorząd - mówił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Rozumiana bardzo szeroko, bo mówimy o odpowiedzialności za drugiego człowieka na każdym etapie jego rozwoju, od żłobka, poprzez wsparcie rodzin, rodzin wielodzietnych - tych wszystkich, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami - po opiekę nad naszymi seniorami. Żeby w tych przestrzeniach funkcjonować, by miasto mogło realizować swoje obowiązki zgodnie z przepisami, ale też dobrymi zasadami, potrzebni są ludzie.

W Szczecinie te zadania realizuje wielka armia ponad tysiąca osób.

- Do tego potrzebne jest zaangażowanie, sympatia, otwartość na drugiego człowieka, kreatywność, zrozumienie - wyliczał Piotr Krzystek. - Państwa praca to służba drugiemu człowiekowi. Po to jest ten dzień, nasze spotkanie, byśmy mogli za to wszystko podziękować. Za zaangażowanie, wysiłek, pracę często w niełatwych warunkach. Wiemy też doskonale, że cała sfera pomocy społecznej boryka się z wieloma problemami finansowymi, również z tymi płacowymi, o które każdego roku staramy się - w zakresie, w jakim możemy - zadbać. Tak się wydarzy również na przełomie tego i 2019 roku.

Podczas uroczystości nagrody prezydenta otrzymało łącznie 26 osób, które na co dzień pracują w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, szczecińskich Domach Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych, Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Szczecińskim Centrum Świadczeń, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Zespole Żłobków Miejskich. Przyznano je (na wniosek kierowników jednostek), za zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w kategoriach: działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz pieczy zastępczej, działania na rzecz podnoszenia jakości usług i sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej.

Dodatkowo Wyróżnieniem Prezydenta Miasta Szczecin uhonorowano, jak co roku, organizację pozarządową. Tym razem to wyróżnienie odebrała Fundacja „Robinson Crusoe” z Warszawy, która od 2013 r. we współpracy ze szczecińskim MOPR-em realizuje w naszym mieście projekty wspierające proces usamodzielniania dla opuszczających pieczę zastępczą, podopiecznych rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Po raz pierwszy nagrodzono podmiot niebędący jednostką pomocy społecznej. Wyróżnienie otrzymała Grażyna Szotkowska - prezes zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego za bezpośrednie zaangażowanie w tworzenie form wsparcia dla osób, które potrzebują pomocy wspólnoty samorządowej – osób starszych, wychowanków pieczy zastępczej, studentów.

***

Osoby nagrodzone w kategorii Działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej:

* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie: Iwona Wysocka, Jadwiga Łatosz,
Alina Masiek, Agnieszka Pisarek.
* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17: Anna Pomorska, Klaudia Danielska-Gaca, Violetta Małachow.
* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29: Edyta Morawska,Małgorzata Fijołek, Paweł Chmielewski.
* Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Tartaczna 14: Maciej Wojciechowski, Beata Kłodawska.
* Dom Pomocy Społecznej, ul Broniewskiego 4/6: Grażyna Ochnicka, Anna Niedziałkowska.

Osoby nagrodzone w kategorii Działania na rzecz pieczy zastępczej:
* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie: Wiesława i Władysław Mika rodzina zastępcza niezawodowa, Wioleta Cieplińska.
* Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza: Wioleta Bartosik,
Agnieszka Sikorska.

Osoby nagrodzone w kategorii Działania na rzecz podnoszenia jakości usług i sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie: Ewa Pierwieniecka, Władysław Greszta.
* Ośrodek Wsparcia dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych przy pl. O. Jakuba Wujka 6:  Waldemar Kontek.
* Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza: Wioleta Mitka.
* Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Waldemar Pietruszkiewicz.
* Szczecińskie Centrum Świadczeń: Grażyna Stefanowicz, Bożena Kutko.
* Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie: Grażyna Szymańska

Anna Gniazdowska

Fot. Dariusz Gorajski

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

-
2018-11-21 06:53:53
Pocieszenie za marne pensje.
Qwerty
2018-11-20 18:41:04
Patrzę na zdjęcia i zastanawiam się czy tam pracują tylko osoby 50+? Gdzie młode kadry? Przyszłość tego zawodu? Aha.. Zapomniałam, że za te psie pieniądze nikt normalny tam do pracy nie pójdzie. Lepiej napiszcie ilu ludzi wypowiedzialo w tym roku pracę w MOPRze

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA