Wtorek 07 grudnia 2021r. 
REKLAMA

Mniej osób korzysta z dożywiania

Data publikacji: 2018-01-28 14:45
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:01
Mniej osób korzysta z dożywiania
 

Mniej szczecinian potrzebuje pomocy gminy w zakresie dożywiania. Od 2015 roku liczba ta spadła o ponad 2,5 tysiąca osób. – Sporo rodzin zrezygnowało z tego wsparcia po wprowadzeniu programu 500+ i samodzielnie opłaca obiady dzieciom w szkołach czy też przygotowuje posiłki – mówi Maciej Homis, rzecznik tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznawana w dwóch formach – zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych lub w formie ciepłych posiłków. Podstawą jej przyznania jest spełnienie określonego kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. W mieście w 2015 r. ze wsparcia w zakresie dożywiania korzystało 10 237 osób, w 2016 – 9118, a w 2017 – 7640 osób.

W Szczecinie bezpłatne ciepłe posiłki na zlecenie gminy są przygotowywane i wydawane osobom skierowanym przez MOPR przez: Klub Studencki Szafa oraz Caritas, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie Feniks. Średni koszt posiłku wynosi 8 złotych w Klubie Studenckim Szafa (podmiot gospodarczy wyłaniany w przetargu) oraz 7,50 zł w pozostałych organizacjach, z którymi Urząd Miasta podpisał umowy. W 2015 r. gorący posiłek otrzymywało 1219 osób, rok później 1110, w 2017 r. 971 osób.

Jak wynika ze statystyk MOPR, wyraźnie mniej dzieci korzysta z dofinansowanych obiadów w przedszkolach i szkołach. O ile w 2015 r. dofinansowano obiady 634 przedszkolaków, w 2017 r. dotyczyło to już tylko 232 dzieci. W szkołach, porównując te same lata, z tego wsparcia korzysta prawie 830 uczniów mniej. Jak tłumaczy rzecznik MOPR, sporo rodzin zrezygnowało z pomocy z uwagi na wprowadzenie programu 500+ i samodzielnie opłaca obiady w szkołach czy też przygotowuje posiłki.

– W naszej szkole z obiadów finansowanych przez MOPR korzystało 24 uczniów, wcześniej było ich czterdziestu – mówi Bogdan Chęć, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. 3 Maja w Szczecinie. – Mogliśmy też występować o decyzje refundacyjne dla uczniów, w których rodzinach kryterium dochodowe jest przekroczone i w kilku przypadkach rocznie zwykle z tego korzystaliśmy. Teraz nie ma takiej konieczności.

MOPR z roku na rok wypłaca też mniej zasiłków celowych na dożywianie. W 2017 r. otrzymało je 3925 osób, rok wcześniej 4224, a w 2015 r. – 4498 mieszkańców miasta.

– W ostatnich latach spadła liczba osób korzystających z dożywiania, natomiast dzięki temu osobom najbardziej potrzebującym mogliśmy podnieść wysokość pomocy – mówi Maciej Homis. – Widać to choćby na przykładzie zasiłków celowych – zasiłek wzrósł z ok. 117 zł do ponad 130 zł na świadczenie.

Na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Szczecinie w 2015 roku wydano ogółem 6 471 292 zł, rok później 5 882 443 zł, w minionym roku 5 406 169 zł. Środki własne gminy to odpowiednio w tych latach – 2 938 481 zł, 1 589 149 zł i 1 403 997 zł, reszta to pieniądze z budżetu państwa.

Od listopada 2016 r. MOPR organizuje również dowóz gorącego posiłku (siedem dni w tygodniu) dla osób starszych, samotnych, które mają trudności z poruszaniem się.

– Obecnie z tej możliwości korzysta 31 osób, natomiast umowa przewiduje wsparcie dla co najmniej 45 osób na ten rok – mówi M. Homis. – Możemy rozszerzyć wsparcie i zachęcamy wszystkie osoby chcące z niego skorzystać do kontaktu z nami. Jest to wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, które nie są w stanie samodzielnie odebrać gorącego posiłku i spełniają kryterium dochodowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

MOPR osobom spełniającym kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej wydaje również, w razie ich woli, skierowanie po żywność unijną z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W 2016 r. takich skierowań wydano 1501. Do końca listopada ub. roku – 1463.

Anna GNIAZDOWSKA

Na zdjęciu: Ciepłe posiłki osobom skierowanym przez MOPR wydaje m.in. bar "Kogel Mogel" przy al. Wyzwolenia, prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Fot. Ryszard Pakieser

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Brawo PiS
2018-01-29 00:25:29
Znowu.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA