Niedziela 17 października 2021r. 
REKLAMA

List do Premiera

Data publikacji: 2020-04-03 13:46
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-03 13:46
Fot. Ryszard Pakieser  

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Najstarsza, najbardziej poczytna gazeta na Pomorzu Zachodnim, „Kurier Szczeciński”, może przestać istnieć. Wydawany w Szczecinie od 1945 roku dziennik z powodu strat finansowych będących skutkiem konsekwencji gospodarczych epidemii zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa może zniknąć z rynku i przestrzeni kulturowej i społecznej polskiego Szczecina. W tym roku „Kurier Szczeciński” obchodzi 75-lecie istnienia.

Epidemia koronawirusa i towarzyszące jej restrykcje, a przede wszystkim spowolnienie gospodarcze, uderzają mocno w rynek prasy. „Kurier Szczeciński”, którego wydawcą jest spółka pracownicza, znalazł się w trudnym położeniu. Przychody z reklam, które są głównym składnikiem wszystkich wpływów do kasy firmy, spadły o 80 procent. Wielu dotychczasowych ogłoszeniodawców zawiesiło swoją działalność. To dzięki reklamodawcom mogliśmy opłacać pracę dziennikarzy i innych pracowników wydawnictwa.

Ciągle jeszcze utrzymujemy gazetę w sieci sprzedaży. Przede wszystkim dzięki naszym Czytelnikom, którzy mimo kryzysu nadal po nią sięgają. Ale wpływy ze sprzedaży pozwalają jedynie na opłacenie kosztów papieru, druku, kolportażu i podatku VAT.

Nasi pracownicy z nadzieją spoglądali na tarczę antykryzysową. Okazuje się jednak, że w obecnej sytuacji „Kurier Szczeciński” znalazł się w grupie podmiotów gospodarczych, które w minimalnym stopniu mogą skorzystać z tej formy wsparcia w czasie epidemii koronawirusa.

Szanowny Panie Premierze, czy Pański Rząd pochyli się w sposób szczególny nad takimi podmiotami jak „Kurier Szczeciński”, działającymi poza wielkimi koncernami medialnymi? Tym bardziej – jak sądzimy – byłoby to wskazane, że wydawcą jest spółka pracownicza. Na obecnym rynku prasy zdominowanym przez wielkie zagraniczne koncerny „Kurier Szczeciński” jest jedną z ostatnich w Polsce i jedyną w regionie gazetą niezależną od wielkich zagranicznych grup medialnych.

Wsparciem dla takiego wydawnictwa jak nasze byłoby:

– zlecenie płatnych rządowych ogłoszeń i reklam, których obecnie jesteśmy pozbawieni,

– czasowe zwolnienie z zapłaty składek na ZUS,

– czasowe wprowadzenie zerowej stawki VAT dla prasy,

– gwarancje pożyczek na pokrycie kosztów działalności.

Wierzymy, że wsparcie otrzymamy na czas, że nie będzie za późno.

Z wyrazami szacunku w imieniu dziennikarzy i pracowników

Roman Ciepliński

redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”

Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ